JavaScript seems to be disabled in your browser.
Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida.

Waterfuse - säkringen för vattenledningen

manufacturer

WaterFuse® är ett komplett system som minimerar risken för vattenskador. Systemet upptäcker minsta lilla vattenläckage, stänger av huvudvattenledningen och larmar. Med WaterFuse® får du en trygghet både när du är hemma och när du reser bort – inte en vattendroppe på fel ställe.

9 480,00 kr

9 980,00 kr

Ladda ner produktblad (PDF)

 

 

WaterFuse® har tre huvudfunktioner:

 • Enkel avstängning av vattnet när du lämnar hemmet
 • Automatisk läckagekontroll av vattensystemet
 • Upptäcker, stänger av och larmar vid läckage under exempelvis disk- och tvättmaskin

 

I paketet ingår följande komponenter

 • 1 st vattenenhet
 • 1 st centralenhet
 • 1 st fjärrenhet
 • 1 st vattendetektor

 

Hur WaterFuse fungerar

Produkten mäter vattentrycket i det stängda vattensystemet och identifierar läckage genom att mäta tryckfall. Läckagekontrollen identifierar mycket små läckor från cirka 5ml per timme, beroende på rörsystem och vattenvolym.

Om produkten identifierat ett läckage får husägaren en varning när han kommer hem igen och kan vidta lämpliga åtgärder. Vattnet kan under tiden slås på igen. Att vattentrycket sjunker beror oftast på droppande kranar eller toaletter som måste åtgärdas men beror även på små vattenläckor, som kan vara förödande för huset då de kan pågå under lång tid innan de upptäcks. Stora läckor har oftast varit små i början innan rören till slut brustit.

Vattendetektorerna fungerar som skydd när du är hemma genom att de kontinuerligt övervakar de största riskerna och automatisk stänger av vattnet vid larm.

Installation kan helt utföras av VVS installatör, då det är trådlös kommunikation och centralenheten arbetar med 12v via batterieliminator. Produkten har två års garanti.

 

 

Andra positiva effekter

Fastigheten får genom den kontinuerliga läckagetesten även en kvalitetskontroll på rörsystemet vilket underlättar vid en försäljning då risken för dolda fel minskar.

Med produkten undviks även droppande kranar och rinnande toaletter, som både är ett estetiskt problem, då fula märken uppstår, samt ett ekonomiskt problem, då rinnande vattnet i en toalett kostar mycket mer än man tror. Att byta ut ett handfat eller toalettstol på grund av att den fått fula märken av rinnande vatten, är en stor och onödig kostnad.Placering och handhavande

Centralenheten och vattenenheten placeras vid huvudvattenkranen.

centralenheten kan du slå på och av vattnet, göra inställningar, se aktuellt vattentryck och få information om aktuell status. Centralenheten har även en ingång och en utgång som kan kopplas mot huslarm.

Vattenenheten har en avstängningsventil samt en elektronisk tryckgivare. Avstängningsventilen är långsamt stängande/öppnande så att tryckslag i vattenledningen undviks. Stängning/öppning kan även ske manuellt med ett vred.

Fjärrenheten placeras vid ytterdörren, där det dagliga av och påslaget sker. Vid ett tryckfall aktiveras en lysdiod, men du kan fortfarande slå på vattnet när du kommer hem. Att flera fjärrenheter kan installeras innebär att det alltid är enkelt att stänga av eller slå på vattnet oavsett vilken entré som används.

Vattendetektorerna placeras under riskprodukter som t.ex. diskmaskin, tvättmaskin och lämpligen på den plats på bottenvåningen där vattnet borde samlas vid eventuell läcka. Diskmaskinen och diskbänkskåp är klart överrepresenterade i skadestatistiken, men lämpligt för vattendetektor kan även vara tvättstuga, källargolv och garage. Genom att installera flera vattendetektorer kan ett större skydd uppnås.

Varje fjärrenhet och vattendetektor får ett eget logiskt namn. Det finns ett antal fördefinierade som entré, diskmaskin, tvättstuga etc. Totalt kan upp till 16 trådlösa enheter installerats. Vattendetektorer och fjärrenheter blandat.

 

 

Tekniska specifikationer

Centralenhet:

 • 12vdc, drivs med batterieliminator
 • Radiofrekvens 433Mhz
 • IN/UT signal till larmcentral
 • Installations- och underhålls menyer
 • Fördröjd AV inställbart i 1h steg mellan 1-4h
 • Välj språk för mjukvaran
 • Inkoppling och namngivning av radioenheter
 • Vatten PÅ eller AV efter strömavbrott


Vattenenhet:

 • Inkoppling             3/4"
 • Vattentryck            0-10 bar
 • Manuell styrning av ventil


Fjärrenhet:

 • PÅ, AV och fördröjd AV
 • Summer för aktivering och larm
 • Batterier 2 st 1,5v AA batterier, drifttid > 2 år


Vattendetektor:

 • Summer för larm
 • Batterier 2 st 1,5v AA batterier, drifttid > 2 år

Lagerstatus Lagervara, leverans inom en vecka
Produktvikt (kg) 8.0000

Du kanske även är intresserad av följande produkt(er)?