Typer av brandvarnare och gasvarnare

Brandvarnare

Det finns ett stort antal olika brand- och gasvarnare på marknaden, och alla har sina för- och nackdelar. För att du ska enklare kunna hitta den brandvarnare eller gasvarnare som passar bäst, har vi sammanställt de viktigaste typerna här:

 

Optiska rökvarnare

Optiska rökvarnare har ett mycket avancerat fotocell-system, där synliga rökpartiklar reflekteras i ett infrarött ljus. Detta system anses vara effektivast när det gäller detektion av pyrande bränder. Bränder som kan glöda under flera timmar, innan de utvecklas till bränder med öppen låga. Exempel på denna typ av brand, kan vara en cigarett som ligger i en möbel, eller en elektrisk kabel som är överhettad.

Optiska rökvarnare ska vara certifierade enligt EN 14604 och ha CE-godkännande.

Optiska brandvarnare

 

Joniska rökvarnare

Joniska rökvarnare mäter det elektriska motståndet i luften, och kan därför reagera på både synlig och osynlig rök. Joniserande brandvarnare anses därför vara bäst när det gäller att detektera snabbt uppflammande (eller explosionsartade) bränder med fullständig förbränning, dvs bränder med öppen låga och riklig syretillförsel. Denna typ av brand kan sprida sig fort, och producerar stora mängder av osynliga förbränningspartiklar. Exempel på denna brandtyp kan vara brand i en papperskorg, tv-apparat, eller fettbrand i köket.

Joniska rökvarnare ska vara certifierade enligt EN 14604 och ha CE-godkännande.

Joniska brandvarnare

 

Temperaturvarnare

En temperaturvarnare reagerar när temperaturen överstiger ca 57-58 grader Celsius och temperaturstigningen sker snabb, vilket är karakteristikt för bränder. En temperaturvarnare rekommenderas till fuktiga, dammiga och/eller dragiga rum där optisk eller jonisk brandvarnare lätt kan ge fellarm (läs gärna mer nedan).

Temperaturvarnare ska vara certifierade enligt EN 14604 och ha CE-godkännande.

 

Gasvarnare

En gasvarnare reagerar på osynliga men brand- och explosionsfarliga gaser som flaskgas (gasol), LPG-gas (butan, propan etc), LNG-gas, stadsgas, naturgas med mera. En gasvarnare slår larm långt innan koncentrationen blivit så hög att fara för explosion föreligger.

Gasvarnare ska vara certifierade enligt EN 14604 och ha CE-godkännande.

 

Kolmonoxidvarnare

En kolmonoxidvarnare larmar effektivt redan vid små mängder kolmonoxid (CO). Kolmonoxid är en mycket giftig gas utan färg, lukt eller smak, som uppstår vid en ofullständning förbränning på grund av syrgasunderskott vid eldning i kamin eller spis inomhus. I Sverige dör ca 200 personer per år pga kolmonoxidförgiftning, och majoriteten orsakas av rökgasförgiftning i samband med eldsvådor inomhus. En kolmonoxidvarnare larmar effektivt redan vid små mängder och rekommenderas till samtliga rum där spis eller kamin används.

Kolmonoxidvarnare ska den uppfylla standarden EN 14604 och ha CE-godkännande.

 

Mer information om brandvarnare

Mer information

Vill du veta mer om brandvarnare och brandskydd? Då kan vi rekommendera våra övriga guider: