JavaScript seems to be disabled in your browser.
Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida.

Nöd- och utrymningsskylt "Nödutgång handikapp vänster"

manufacturer

Nöd- och utrymningsskylt "Nödutgång handikapp vänster" för komplettering av befintliga nödutgångsskyltar. Symboler, gulvit och grön färgefterlyser i över 10 tim. 

Tillverkad i aluminium.

135,00 kr
135,00 kr
Ladda ner produktblad (PDF)

Om Nöd- och utrymningsskyltar

 Utrymningskyltar

Det finns ett stort antal olika skyltar såsom förbudsskyltar, påbudsskyltar, varningsskyltar, nödskyltar, brandskyltar, informationsskyltar med mera.

Boverkets Byggregler BBR 21 delar in lokaler i olika verksamhetsklasser och för vissa av dem fordras ”vägledande markering”. Vägledande markering betyder att belysta eller genomlysta skyltar med batteribackup måste användas i dessa utrymmen. Dessa ska då placeras i anslutning till de dörrar och fönster som är avsedda för utrymning. Längs utrymningsvägar kan vanliga utrymningsskyltar användas.

I vår guide om skyltar kan du läsa mer om de olika typer av skyltar, skyldigheter som arbetsgivare och fastighetsägare bör känna till, samt några praktiska rad till den som ansvarar för skyltningen.


Supernova är ett unikt färgefterlysande sortiment.

Du höjer säkerheten i dina lokaler med den enda efterlysande skyltlösningen som garanterat uppfyller samtliga krav i gällande regelverk. (AFS 1997:11 och EU-direktiven). Regelverket och skyltarna har till uppgift att begränsa riskerna för olycksfall och att minimera personskador och materiella skador.

Lagerstatus Lagervara, leverans inom en vecka
Typ av skylt Nöd- och utrymningsskylt
En- eller dubbelsidig Ensidig
Skyltmaterial Färgefterlysande hårdplast
Skyltens kant Plan
Handtagets svängning Vänster
Produktvikt (kg) 0.2000