Skåpguiden

Kassaskåp

Kassaskåp skyddar innehållet från stöld och brand. Man skiljer mellan klassade och oklassade skåp. Men vilket skåp ska man välja? I denna guide om kassaskåp kan du läsa om all relevant information:

Har du försäkringskrav? Observera att denna guide baseras endast på allmänna rekommendationer. Ditt försäkringsbolag kan ha avvikande rekommendationer och försäkringsbelopp. Därför rekommenderar vi alltid att kontakta sin försäkringsrådgivare och ta reda på exakt vad som gäller för just din försäkring.

 

Rekommenderade kassaskåp

Upptäck hela vårt sortiment av kassaskåp.

 

Skåptyper

Här kan du läsa korta beskrivningar av alla vanligast förekommande typer av skåp. Hittar du ett skåp som svarar på dina behov? Klicka på typnamnet, så ser du vårt utbud av just den typen.

      Certifierat
stöldskydd
  Certifierat
brandskydd
Värdeskåp

Värdeskåp

Värdeskåp ger ett godkänt stöldskydd, och ofta även brandskydd. Värdeskåp inbrottstestas enligt den svenska och europeiska standarden SS-EN 1143-1 och säkerhetsklassificeras i grades. Ju högre grade, desto högre belopp godkänner försäkringsbolagen att förvaras i skåpet. Om värdeskåpet brandtestats, anges antal minuter som innehållet bevaras vid brand.
Upptäck vårt sortiment av värdeskåp.
  Ja   Ja
Brand- och stoldskyddsskåp

Brand- och stöldskyddsskåp

Kassaskåp som är testade och certifierade enligt standard S2 ger såväl stöldskydd som brandskydd. Vid brand är kassaskåpets innehåll skyddat i 30 eller 60 minuter (klass P30 eller P60).
Upptäck vårt sortiment av brand- och stöldskyddsskåp.
  Ja   Ja
Deponeringsskåp

Deponeringsskåp 

Deponeringsskåp är avsedda för förvaring av dagskassor och är därför utrustade med en deponeringsenhet som är manipuleringstestad, dvs mot exempelvis fiskning. Deponeringsskåp inbrottstestas enligt Europanormen för deponeringsskåp, EN 1143-2.
Upptäck vårt sortiment av deponeringsskåp.
  Ja   Ja
Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp är kraftiga stöldskyddande plåtskåp, som är testade och certifierade enligt svensk standard SSF 3492. Säkerhetsskåp är inte brandtestade.
Upptäck vårt sortiment av säkerhetsskåp.
  Ja   Nej
Nyckelskåp

Nyckelsäkerhetsskåp

Nyckelskåp som är certifierade enligt SSF 3492 kallas även nyckelsäkerhetsskåp. Observera att det är ett försäkringskrav för företag att förvara bilnycklar i ett nyckelsäkerhetsskåp. 
Upptäck vårt sortiment av nyckelsäkerhetsskåp.
  Ja   Nej
Vapenskåp

Vapenskåp

Vapenskåp är avsedda för att stöldskydda vapen och ammunition. De testas och certifieras vanligen enligt svensk standard SSF 3492. Vissa vapenskåp är certifierade enligt S2 och erbjuder även brandskydd. Även värdeskåp i Grade III och högre är godkända för förvaring av vapen och erbjuder dessutom certifierat brandskydd.
Upptäck vårt sortiment av vapenskåp.
  Ja   Nej
Dokumentskåp

Dokumentskåp

Dokumentskåp är avsedda för att skydda papper mot brand. Brandklassificeringen i brandklasserna P60, P90 eller P120 anger antal minuter innehållet är skyddat mot brand. Vissa P120-klassade dokumentskåp kan utrustas med en digitalmediainsats för ökat brandskydd. Dokumentskåp är inte inbrottstestade.
Upptäck vårt sortiment av dokumentskåp.
  Nej   Ja
Arkivskåp

Arkivskåp

Arkivskåp är avsedda för brandsäker förvaring av affärshandlingar, dokument, kontrakt, korrespondens mm. Arkivskåpen är utrustade med hängande A4-mappar och har plats för en stor mängd dokument. Brandskyddet är testat och certifierat för 120P (120 min) samt 60P (60 min).
Upptäck vårt sortiment av arkivskåp.
  Nej   Ja
Datamediaskåp

Digitalmediaskåp

För att brandskydda digitala media krävs ett särskilt testat och klassificerat digitalmediaskåp. Klassificeringen anger hur många minuter eller timmar temperaturen i skåpet vid brand hålls på en sådan nivå att hårddiskar, minnesstickor, CD eller DVD inte förstörs. (Digitala media är mycket känsligare för värme än papper och kan alltså inte förvaras brandsäkert i t ex ett dokumentskåp.)
Upptäck vårt sortiment av digitalmediaskåp.
  Nej   Ja
Brandbox

Brandbox

Brandboxar erbjuder i första hand brandskydd för dokument och datamedia enligt NT Fire 017, och används i regel som insats till kassaskåp som saknar brandskydd. Brandskyddet delas in i klasser 30P (30 minuter), 60P (60 minuter) respektive 90P (90 minuter). 
Upptäck vårt sortimen av brandboxar.
  Nej   Ja
Nyckelskåp

Nyckelskåp

Nyckelskåp ger ett stöldfördröjande skydd för nycklar i livligt trafikerade utrymmen, t ex butiker, restauranger och skolor. 
Upptäck vårt sortiment av nyckelskåp.
  Nej   Nej
Värdeförvaringsskåp

Värdeförvaringsskåp

Värdeförvaringsskåp ger ett stöldfördröjande skydd för mindre stöldbegärlig egendom med lågt (eller inget) försäkringsvärde. Värdeförvaringsskåp saknar certifiering för stöldskydd och brandskydd, men lämpar sig utmärkt för förvaring av ägodelar med personligt och affektivt värde i hemmet, sommarstugan, båten, husvagnen.
Upptäck vårt sortiment av värdeförvaringsskåp.
  Nej   Nej
Kassaskrin

Kassaskrin

Kassaskrin och kassalådor ger ett stöldfördröjande skydd för mindre belopp kontanter.
  Nej   Nej

 

Anpassningsmöjligheter

Vissa skåptyper såsom värdeskåp, säkerhetsskåp och brand- och säkerhetsskåp kan anpassas efter individuella behov och önskemål enligt nedan:

 • Lås - Välj mellan traditionella nyckellås och olika avancerade kodlås. Läs mer om låsalternativ nedan.
 • Inredning - Anpassa inredningen av skåpet med extra hyllor, låsbara fack och nyckelskena.
 • Mått - Om standardmåtten (höjd, bredd, djup) inte passar, kan vi tillverkar skåp enligt dina mått.
 • Färg (lackning) - Skåpen kan lackas i valrfri färg till en merkostnad på ca 10-15% av skåpets kostnad.
 • Vänsterhängda dörrar - Samtliga skåp har som standard högerhängda dörrar (gångjärnen sitter på högersidan). Vissa modeller kan fås med vänsterhängda dörrar.

Anpassningar avseende låsalternativ och inredning innebär att leveranstiden ökar med ca 5 arbetsdagar. Individuella mått, färg eller hängning innebär en specialtillverkning med en leveranstid på ca 4-6 veckor. Kontakta oss för en individuell offert och leveranstid, eller om du har några frågor.

 

Låsalternativ

Kassaskåp låses med nyckellås och/ eller kodlås. Det finns både oklassade och klassade skåplås.

Nyckellås

Det traditionella sättet att låsa ett kassaskåp är nyckeln. Ax och stam.

Kodlås

Kodlås är elektroniska lås som öppnas och stängs med kod istället för fysiska nycklar. Kodlås erbjuder en rad olika säkerhetsfunktioner, bland annat:

 • Antal koder. Enklare kodlås har i regel endast en enda kod, medan mer avancerade kodlås har en administratörskod och ett antal olika användarkoder.
 • Loggbok, som innebär att man kan se vem som har öppnat och stängt låset och när, vilket möjliggör spårbarhet och därmed kontroll.
 • Tidsfördröjning, en säkerhetsfunktion som innebär att kodlåset/skåpet föreblir stängt under en förinställd tidsintervall (0-99 minuter) efter en upplåsning.
 • Öppet fönster, en tidsintervall (1-99 minuter) som kodlåset är öppet efter en upplåsning.
 • Väktarkod, en speciell användarkod som inte påverkas av tidsfördröjning, vilket innebär att kodlåset alltid kan öppnas omedelbart, även om tidsfördöjning är aktiverad.
 • Schemaöppning, innebär att skåpet endast kan öppnas inom vissa tidsintervaller, till exempel endast på kvällstid mellan kl 18.30 - 19.00.
 • Dualitetsöppning, som innebär att skåpet måste öppnas av två personer (med två olika koder). Samtliga värdeskåp och säkerhetsskåp kan fås med dualitetsöppning.
 • Tyst larm, skickar ett larm till en larmcentral om användaren lägger till en siffra framför sin ordinarie kod (kräver uppkoppling mot larmcentral).
 • Fjärrstyrning och fjärrövervakning gör det möjlighet att övervaka, och även kunna styra kodlåset, till exempel med engångskoder, från annan ort. Observera att denna funktion kräver någon form av uppkoppling.

Dubbla lås

Dubbla lås kan dels vara ett krav för att erhålla en klassning (exempelvis måste Värdeskåp i Grade IV eller högre ha dubbla lås), dels kan det finnas önskemål om att ha ett nödöppningslås (ett separat lås som kan öppna huvudlåset om man skulle tappa nyckeln eller koden). Dubbla lås kan installeras på värdeskåp och säkerhetsskåp.

 

Vanliga användningsområden

De 5 vanligaste användningsområden för privatpersoner:

  Användningsområde   Rekommenderad typ av skåp.      Vår mest populära modell
1.  Låsa in en liten mängd smycken samt pass och viktiga dokument       Brand- och stöldskyddsskåp   Brand- och stöldskyddsskåp Robursafe S2-670/60
2.  Låsa in en större mängd värdesaker   Värdeskåp   Värdeskåp Robursafe 500 Grade I
3.  Låsa in datamedier exempelvis hårddiskar och USB-minnen   Datamediaskåp   Datamediaskåp MBG 123
4.  Låsa in en liten mängd värdesaker   Säkerhetsskåp   Säkerhetsskåp Robursafe RSK 700
5.  Låsa in dokument för brandsäker förvaring   Dokumentskåp   Dokumentskåp MBG 900-2

 

De 5 vanligaste användningsområden för företag:

  Användningsområde   Rekommenderad typ av skåp.     Vår mest populära modell
1.  Låsa in dokument i hängmappar   Arkivskåp   Arkivskåp Robursafe RPF2-40
2.  Låsa in dokument i pärmar   Dokumentskåp   Dokumentskåp MBG 1700
3.  Låsa in dokument som behövs vara både brand och stöldsäkert      Brand- och stöldskyddsskåp   Brand- och stöldskyddsskåp Robursafe S2-1950/60
4.  Låsa in datamedier exempelvis hårddiskar och USB-minnen   Datamediaskåp   Datamediaskåp MBG 205
5.  Låsa in handlingar där det är ett krav på SS3492   Säkerhetsskåp   Säkerhetsskåp Robursafe RSK 1900/2

  

Vad betyder alla klassificeringar och standarder?

Inbrottsförebyggande och brandskyddande skåp testas, klassificeras och certifieras enligt svenska, europeiska och internationella standarder. Det finns alltså fastslagna kvalitets- och säkerhetskrav, som har betydelse för dina behov och försäkringssammanhang. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller för just din försäkring.

Stöldskydd

Om du behöver ett godkänt stöldskydd ska du välja ett skåp som testats och certifierats enligt någon av följande standarder:

 • Certifiering enligt de svenska standarderna SSF 3492 eller S2 är det "minimikrav" som de flesta försäkringsbolagen ställer för förvaring av kontanter upp till ett basbelopp, och det som krävs för laglig förvaring av vapen och ammunition. (S2 omfattar även brandskydd, se nedan.)
 • Skåp som testas och certifieras enligt den svenska och europeiska standarden EN 1143-1 och EN 1143-2 klassificeras i Grades och är ett krav för förvaring av kontanter och lösöre till ett högre värde.
 • Enklare stöldskyddsskåp hanteras av den europeiska normen SS-EN 14450.

Beloppsgränser för privatpersoner

Försäkringsbolagen godkänner i regel säkerhetsskåp, brand- och stöldskyddsskåp samt värdeskåp för kontantförvaring på upp till 4.000 kr. Det finns inga beloppsgränser för smycken och andra värdesaker, dock måste värdet täckas av försäkringsbeloppet.

 

Beloppsgränser för företag

Nedanstående beloppsgränser fastställs av Försäkringsförbundet och är en rekommendation till försäkringsbolagen. Beloppsgränserna gäller förvaring av kontanter i ett olarmat värdeskåp som är certifierat enligt EN-1143-1 eller EN 1143-2. I ett larmat värdeskåp kan upp till dubbla beloppen eller mer godkännas. Värdeskåp som väger under 1.000 kg måste enligt normen förankras. Observera att rekommendationen är endast av vägledande karaktär och att inga hinder föreligger för försäkringsgivare och försäkringstagare att avtala om andra villkor. Kolla därför alltid med ditt försäkringsbolag.

 
Grade Beloppsgräns
0 50.000 kr
I 80.000 kr
II 140.000 kr
III 210.000 kr
IV 350.000 kr
V 550.000 kr
VI 830.000 kr
VII 1.650.000 kr

Senast uppdaterat 2020-09-18.

 

Brandskydd

Inte bara elden utan även värmen kan förstöra papper, datamedia och annan värdefull egendom. Papper förstörs vid temperaturer högre än ca 177°C. Datamedia som Flash-diskar, SD-kort, CD/DVD, USB stickor med mera däremot är mycket känsligare för värme än papper och förstörs redan vid temperaturer högre än ca 75°C (disketter vid ännu lägre temperaturer av ca 52°C). Datamedia är även känslig för gaser och fukt.

Om du behöver brandskydda din egendom ska du därför välja ett brandskyddat skåp som har testats och certifierats enligt nedanstående klassningar. Testet genomförs genom att placera skåpet i en rumstempererad ugn och öka värmen i ugnen till en maxtemperatur på 843°-1093° C. När maxtemperaturen är uppnådd startar klockan och beroende på önskad klassning avslutas testet efter 30, 60, 90, 120, 180 eller 240 minuter. Temperaturen inne i skåpet får efter avslutat test inte överstiger 170°C för papper (P), 70°C för datamedia (D) och 50°C för disketter (DIS). Vissa skåp falltestas dessutom, skåpet släpps från 5 meters till 9 meters höjd och ska efter detta vara tätt.

Exempel: Klassningen P120 innebär alltså att papper klarar sig minst 120 minuter i en brand, D60 betyder att datamedia klarar sig minst 60 minuter i en brand osv.

Certifiering Land    Testinstitut Klassningar för  
Papper (P)   
Klassningar för 
Datamedia (D)   
Klassningar för 
Diskette (DIS)
Falltest
NT Fire 017    Sverige
Norge 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
SINTEF  
927°C
60P (60 min)
120P (120 min)
60D (60 min)
120D (120 min)
60DIS (60 min)
120DIS (120 min)
Nej
UL72 USA Underwriters Laboratories (UL)  Class 350
 (max 350° F / 177° C)
1/2H (1550° F /   843° C)
1H (1700° F /   927° C)
2H (1850° F / 1010° C)
3H (1920° F / 1049° C)
4H (2000° F / 1093° C)
Class 125
 (max 125° F / 52° C)
1/2H  (1550° F / 843° C)
Class 125
 (max 125° F / 52° C)
1/2H  (1550° F / 843° C)
9,15 m
ETL USA Electrical Testing Laboratories (ETL) / Intertek  ETL
1/2H (1400° F / 760° C) 
ETL
(max 125° F / 52° C)
30D
60D
120D
   
VDMA Tyskland Technische Universität Braunschweig 1000°C      
SS-EN 1047-1 EU / Sverige   1090°C
S60P (60 min)
S120P (120 min)
S60DIS (60 min)
   S120DIS (120 min)
S60DIS (60 min)
   S120DIS (120 min)
 9,15 m
SS-EN 15659 EU / Sverige   850°C
LFS 30P (30 min)
LFS 60P (60 min)
n/a   Nej

*H står för "hour" dvs timmar och motsvarar alltså 30, 60, 120, 180 och 240 minuter.

 

Stöld- och brandskydd

Medan det finns ett antal skåptyper som erbjuder både certifierat stöld- och brandskydd, finns faktiskt inga skåp som erbjuder certifierat stöld- och brandskydd för datamedia. I dessa fall rekommenderas ett större kassaskåp med certifierat stöldskydd som kompletteras med en mindre datamediabox som placeras inuti.
 

Vattentäthet

I tillägg till ovanstående är vissa skåp även certifierade för att skydda innehållet mot släckvatten (ETL verified water protection ). Här testar man om ett skåp är vattentät genom att placera skåpet på en viss djup (till exempel 20 cm) i minst 24, 48 eller 72 timmar. 

 

Leveranssätt och leveranstid

Nästan samtliga skåp överskrider den maximala vikten för vanliga leveranssätt såsom leverans till utlämningsställe, hemleverans eller företagspaket. Skåpet levereras därför i regel med fraktbolag som kan hantera tunga frakter på upp till 1.000 kg, vilket innebär att inbärningen genomförs av säkerhets- och arbetsmiljöskäl av två till fyra personer. Vid beställning skickas skåpet först från fabriken/lagret till ett lokalt transportbolaget, och därefter från det lokala transportbolaget till kunden. Det är det lokala transportbolaget som kontaktar kunden och kommer överens om lämplig leveranstid.

Leveranssätt

Vi erbjuder följande leveranssätt för skåp:

 • Leverans utan inbärning  - Skåpet kommer levereras av Schenker med leverans till kundens tomtgräns (vid leverans till villa) eller till porten (vid lägenhet eller kontor). Observera att kunden sjlälv är ensam ansvarig för inbärning av skåpet efter leverans. Om leveransen fördröjs på grund av att kunden inte kan ta emot skåpet eller inte kan nås på telefon, utgår från den fjärde arbetsdagen en lagerhyra om f n 225 kr inkl moms per dag.
 • Leverans inklusive inbärning - Skåpet levereras av lokala transportbolag. Observera att i priset för rak intransport ingår max 2 trappsteg och max 2 trösklar. Om det är fler än 2 trappsteg eller fler än 2 trösklar, offereras och faktureras kostnaden för inbärning separat. Inbärning av skåp innebär alltid en specialtransport som genomförs av minst två personer och gäller endast skåp upp till 500 kg. Om kunden inte är hemma på avtalad leveranstid eller att de faktiska förhållanden på plats inte överensstämmer med det av kunden valda och betalda leveranssättet för inbärning, förbehåller vi oss rätten att inte genomföra inbärningen av skåpet eller att efterfakturera merkostnaden.
 • Leverans inklusive inbärning och fastbultning - Samma leveransvillkor som ovan, inklusive fastbultning av skåpet på en av kunden aviserad plats. Observera att det är kundens ansvar att säkerställa att den aviserade platsen lämpar sig för fastbultning och att det är säkert att borra i golvet eller väggen (tex att det inte finns golvvärme, vattenledningar eller elledningar). Borrning sker alltså alltid på kundens risk och ansvar.
 • Specialtransport - Gäller för skåp över 500 kg samt när intransporten. Kostnader och villkkor enligt separat överenskommelse.
 • Upphämtning från fabrik/lager i Slöinge (Falkenberg). Detta leveranssätt är kostnadsfritt.

Leveranstid

Leveranstiden är normalt 3-5 arbetsdagar i södra Sverige samt i storstadsregionerna. Leveranser till norra Sverige tar ca 2 arbetsdagar längre. Vid specialbeställningar gällande inredning och lås tillkommer ca 5 arbetsdagar. Specialtillverkning av skåp innebär en leveranstid på ca 4-6 veckor.

 

Rekommenderade kassaskåp

Upptäck hela vårt sortiment av kassaskåp.