Att tänka på vid byte av dörrlås

Det kan vara bra att byta låscylinder i samband med att du flyttar in i en ny bostad eftersom det är svårt att ha koll på om några nycklar finns ute på vift. Det går att byta detta på egen hand och det är en jämförelsevis liten utgift. Oftast behöver man bara byta ut låscylindern samt allt annat som är orört. Försäkringen gäller även när man byter lås själv, såvida det inte är något speciallås, vilket hör till ovanligheterna. Tänk på att låscylindern inte får sticka ut utanför låset, eftersom tjuvarna då kan använda en rörtång som vrider hela låscylindern. Det är däremot inget problem att få låscylindern rätt på plats.

Får man byta lås på dörren själv?

I ditt hyresrätts- eller bostadsrättsavtal står det vilka regler som gäller kring byte av lås – om inget annat anges så är det ok att byta lås själv. I de fall där du behöver göra åverkan på dörren, så ska du först ha ett medgivande från fastighetsägaren. Spara gärna de gamla låscylindrarna, så att det finns möjlighet att sätta dit dem igen när du flyttar, särskilt om fastigheten har något slags låssystem.

Vad kostar det att byta dörrlås?

Byter du lås själv så behöver du givetvis endast betala för låset. Om en låssmed byter låset, så brukar det vanligtvis kosta 2000 - 3000 kr vid byte av lås på dagtid, inklusive material. Om man exempelvis har tappat bort nyckeln och behöver byta på jourtid, så tillkommer ungefär 1000 kr. När bostadsrättsföreningen eller hyresvärden utför byte av lås, så kostar det mellan 1000 och 2000 kr. Försäkringsbolag och fastighetsägare kan ha bra rabatter, så det kan vara en fördel att köpa lås via dem. Det varierar vad som gäller med låsbyte i hemförsäkringen – om du exempelvis har en drulleförsäkring, så kan du få en viss hjälp vid bytet.