Information angående leveransförseningar och prishöjningar under 2021

Information angående leveransförseningar och prishöjningar under 2021
Posted in: Hemsäkerhet

Under sommaren 2021 har det uppstått en situation där vi och därmed några av våra kunder påverkas av leveransförseningar och/eller prishöjningar. Anledning till detta är följande faktorer som uppstått under och till följt av Coronaepidemin:

  • Högre råvarupriser - Nästan alla råvarupriser har gått upp extremt mycket i år, några råvaror som förekommer i produkterna i vårt sortiment är stål (upp 58%), aluminium (upp 62%) och plast (upp 40%).
  • Komponentbrist - Det råder stor brist på olika komponenter, framförallt på halvledare som används i elektronikprodukter. Denna brist orsakar inte bara högre inköpspriser utan även och framförallt stora leveransförseningar inom vissa produktgrupper, som digitala lås (Yale Doorman och Habo Tribe).
  • Transportkapaciteter (i huvudsak från Asien) är mycket begränsade och medför extrem mycket högre kostnader (upp till 600%) men också att planerade leveranser flyttas fram.

Samtliga faktorer var och för sig och framförallt tillsammans medför att i princip samtliga tillverkare har genomfört och/eller av aviserat en eller flera extraordinarie prishöjningar, ofta med extrem kort varsel och dessutom mitt under semesterperioden. Vi vill vara tydliga med att vi endast har följt prishöjningar och att vi har försökt att kompensera dessa prishöjningar i största möjliga mån och därmed inte höjt våra marginaler.

Vi ser tecken på att det värsta kan vara över och att tillgång till produkter inom utsatta produktgrupper normaliseras igen.

3 månader sedan
17 view(s)
Gillade du detta inlägg?
0
0