Fler anmälda cykelstölder än på 16 år

Fler anmälda cykelstölder än på 16 år
By

Varannan cykelägare blir någon gång bestulen på cykeln, och förra året anmäldes fler stölder än något år sedan 2005. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If och en kartläggning av nya siffror från Brå.

I hela landet anmäldes 77 207 cyklar stulna under förra året. Det motsvarar 74 per 10 000 invånare och är ett högre antal stölder sett till befolkningen än något år sedan 2005.

I år redovisar Brottsförebyggande rådet, Brå, för första gången elcyklar separat. Under 2020 anmäldes 9 600 elcyklar stulna. De utgjorde med andra ord ungefär 12 procent av alla anmälda cykelstölder.

– När det gäller elcyklar är det viktigt att ta med sig batteriet när man lämnar cykeln. Stöld av elcyklarnas batterier blir allt vanligare. Utan batteri är cykeln inte lika stöldbegärlig, säger Josefin Hamilton, ansvarig för skadeförebyggande verksamhet på If.

Flest cykelstölder i studentstäder

Uppsala var det län där det anmäldes flest stölder per capita under 2020, med fler än fyra gånger fler stölder per invånare än Västernorrland. 

 

Tabell: Cykelstölder 2020 län för län

Region Anmälda cykelstölder Per 10 000 invånare
Uppsala 4386 113
Örebro 3417 112
Västmanland 2790 101
Östergötland 4359 93
Skåne 12055 87
Stockholm 19 226 80
Halland 2 458 73
Gotland 426 71
Kronoberg 1 287 64
Västra Götaland 10 794 62
Gävleborg 1 763 61
Kalmar 1 500 61
Södermanland 1 718 57
Västerbotten 1 510 55
Värmland 1 524 54
Jönköping 1 836 50
Blekinge 735 46
Dalarna 1 174 41
Jämtland 528 40
Norrbotten 1003 40
Västernorrland 675 28Risken att bli av med cykeln är lägst om man bor på landsbygden, och störst i mellanstora städer, inte minst i studentstäder. 

Örebro kommun var år 2020 den kommun som hade flest cykelstölder per capita (176 per 10 000 invånare).

 

Tabell: Tio kommunerna som är hårdast drabbade av cykelstölder, 2020

Kommun Anmälda cykelstölder Per 10 000 invånare
Örebro 2 759 176
Uppsala 3 784 162
Linköping 2 365 144
Västerås 2 226 143
Solna 1 189 143
Malmö 4 917 141
Halmstad 1 394 134
Lund  1 646 131
Kalmar 870 124
Stockholm 11 863 122

 

Varannan har blivit av med cykeln

Drygt varannan cykelägare (54 procent) har någon gång blivit bestulen på en cykel. Det visar en ny undersökning genomförd av Syno International på uppdrag av Försäkringsbolaget If. Sju procent svarar att det skett inom det senaste året.

Och detta påverkar vårt beteende. En av fyra har avstått från att köpa en ny cykel på grund av stöldrisken.

– Det är en tråkig upplevelse att komma ut och upptäcka att cykeln är stulen. Att låsa cykeln är ett sätt att undvika stöld. Använd ett ordentligt lås, inte bara det som sitter monterat på cykeln. Se till att låsa fast den i ett fast objekt så att den inte går att lyfta upp i bakhjulet och leda den till en annan plats – cykeltjuven gör gärna det för att i lugn och ro kunna fixa med bakhjulslåset. Förvara cykeln på en säker plats, ha den gärna inlåst över natten om det finns möjlighet. Tänk även på att Id-märka cykeln så att den går att identifiera och anteckna ramnumret, säger Josefin Hamilton.

Ett bra lås – godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen SSF – är det viktigaste skyddet mot cykelstöld. För att du ska kunna få full ersättning från hemförsäkringen om din cykel stjäls ska den vara låst, tillägger hon. Här kan du läsa mer om cykling och hur försäkringen gäller.

 

Ifs tips för att minska risken att cykeln blir stulen:

  • Lås din cykel med ett godkänt U-lås eller bygellås som komplement till cykelns fast monterade bakhjulslås (som också ska vara godkänt).
  • Sätt fast låset så att det låser fast både framhjul och ram vid ett fast förankrat föremål.
  • Se till att föremålet du låser fast cykeln i inte kan lyftas eller enkelt manipuleras, till exempel ett staket som kan sparkas omkull eller en trafikskylt som är kort.
  • Parkera helst inte cykeln på undanskymda platser. Ställ cykeln om möjligt där många människor är i rörelse.
  • Låt inte cykeln stå ute över natten. Har du tillgång till låst cykelförråd eller eget garage – ställ in cykeln på kvällen.
  • Ta alltid med batteriet till elcykeln, lämna det aldrig vid cykeln.
  • Om möjligt, ta av sadeln. Det gör cykeln obrukbar för tjuven.
  • Klistra över eller dölj märket om cykeln är dyr.
  • Id-märk cykeln så att den går att identifiera. Stöldmärk cykeln, anteckna ramnumret och förvara det på en säker plats. Läs mer om MärkDNA.

 

Metod

Den här nyheten bygger på preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet över antalet anmälda cykelstöder. Både elcyklar och vanliga cyklar ingår (Brott mot brottsbalken > Kap 8 Stöld, rån > Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffningsmedel > Cykel).

Vid jämförelser mellan län och kommuner har vi räknat på antalet anmälda brott i förhållande till antalet invånare i kommunen/länet.

Brå presenterar inte själva statistik på länsnivå. För att ändå få en bild av situationen i alla län har vi summerat antalet anmälningar i länets kommuner. Det innebär att anmälningar, där det inte bokförts någon kommun, saknas i den här sammanställningen.

Panelundersökningen genomfördes av Syno International och besvarades av 1 007 respondenter från ett flertal onlinepaneler 26-28 mars 2021. Respondenterna som ingick i undersökningen hade en jämn fördelning mellan kön, ålder och geografisk hemort. Syno International har 55 anställda på 12 kontor världen över som samlar in och hanterar data kring konsumenter för ledande företag och organisationer.

Godkända cykellås

7 månader sedan
160 view(s)
Gillade du detta inlägg?
0
0
Kommentarer
Leave your comment