Inbrottsskydd

Bostaden är oftast den största investering vi gör i livet och det är där vi förvarar våra ägodelar, som både har affektionsvärde och ekonomiskt värde. Det är av största vikt att skydda hemmet från inbrott och det krävs endast små investeringar för att öka säkerheten avsevärt. Hemmet är den plats där vi människor kan luta oss tillbaka och vila från jobb och andra aktiviteter och för att kunna slappna av i ett hem så behöver man känna sig trygg och säker. Ett säkert dörrlås är ett sätt – ett annat sätt är att lura tjuven med små enkla medel.

Dags för nytt dörrlås? Ibland kan det vara svårt att veta skillnaden mellan olika lås och det kan därför kännas förvirrande att veta vilken typ av lås man ska välja. Här kommer en guide, som förklarar olika lås. Ett dörrlås består av följande beståndsdelar; låsenhet, nämligen låshus, låscylinder, slutbleck och låstillbehör.

En tjuv ska inte få det enkelt att ta sig in i bostaden; ju mer krångel, desto större chans att dina ägodelar lämnas ifred. Med ett tvåfunktionslås kan du sätta innervredet ur funktion innan du åker hemifrån och på så vis göra det omöjligt för tjuven att ta sig ut via ytterdörren. En tjuv ska nämligen inte endast hindras från att komma in– hen ska även hindras från att enkelt ta sig ut med dina saker. Skaffa marknadens säkraste dörrlås från IF säkerhetsbutik - de passar utmärkt till ytterdörrar på radhus, villor, fritidshus och lägenheter.

 

Se alltid till att skaffa en helhetsbild av säkerheten i din bostad. Utöver ett säkert ytterdörrlås, så behöver man också ha säkra altanlås samt förstärkning på dörrkarmar för att inte tjuven ska kunna bryta sig in i bostaden. Vet du med dig att nycklar har försvunnit, så kan det vara värt att byta lås, så att man inte riskerar att någon obehörig har tillgång till en nyckel. På detta sätt minskas risken för inbrott.

Vanligtvis rekommenderas klass 3 eftersom det ger ett inbrottsskydd och klarar säkerhetskraven. Dessutom så brukar försäkringsbolagen godkänna denna klass. I övrigt så är det alltid bra att välja ögonmärkta lås, vilket garanterar ett säkert lås som har certifierats av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering samt rekommenderas av Svenska Stöldskyddsföreningen. Elektroniska lås börjar bli alltmer populärt och har utvecklats en hel del på senare tid. Längre ner kan du läsa dess fördelar.

Det kan vara bra att byta låscylinder i samband med att du flyttar in i en ny bostad eftersom det är svårt att ha koll på om några nycklar finns ute på vift. Det går att byta detta på egen hand och det är en jämförelsevis liten utgift. Oftast behöver man bara byta ut låscylindern samt allt annat som är orört. Försäkringen gäller även när man byter lås själv, såvida det inte är något speciallås, vilket hör till ovanligheterna. Tänk på att låscylindern inte får sticka ut utanför låset, eftersom tjuvarna då kan använda en rörtång som vrider hela låscylindern. Det är däremot inget problem att få låscylindern rätt på plats.

Hemmet bör vara en trygg plats och med ett säkert dörrlås, så slipper du riskera inbrott. Låskonstruktionen ska hindra tjuvens framfart samtidigt som det ska vara behändigt att ta sig in och ut för de som bor i bostaden, vilket innebär att man bör ha så kallade hemmabekväma och bortasäkra lås. Tvåfunktionslås är säkrast och ger ett fullgott helhetsskydd. Ibland kan två lås behövas, speciellt om cylinderlåset har ett innervred som används som lås.

Förr i tiden när man bodde ute på landet och visste vilka alla i trakten var, så förekom inbrott väldigt sällan och än idag kan man notera att många på landsbygden sällan låser dörren eftersom tjuvarna i större grad förekommer i tätt bebodda områden. Det var till och med så att man förr i tiden skyltade med att ha en kvast framför dörren när man inte var hemma. Detta är knappast tänkbart idag, eftersom man nu istället inte vill visa några tecken på sin frånvaro för att inte locka till sig tjuvar.

Bor man i Villa, radhus eller i lägenhet och har fönster och altandörrar nära gatunivå, så ska man vara extra noggrann med att de är säkrade mot inbrott. Det är just fönster och altandörrar som är bostadens svagaste punkt när det kommer till inbrott och det är oftast via dem som inbrottstjuvar tar sig in. Här blir det enklare för tjuven eftersom det ligger dolt från grannar och övriga personer jämfört med ytterdörren som är belägen på framsidan av huset.

Tänk som en tjuv och hitta hens svaga punkter. Genom detta kan du sedan skapa åtgärder för att göra det omöjligt för tjuven att ta sig in i ditt hem. Det får dig att ligga ett steg före tjuven och du minimerar risken för inbrott. Att köpa ett säkert dörrlås är en liten investering jämfört med den skada som tjuven kan förorsaka, både kostnadsmässigt och känslomässigt – det är svårt att känna sig trygg i ett hem efter ett inbrott samtidigt som det är tråkigt att bli av med privata saker som både kan vara dyrbara, men också ha ett stort personligt värde.

Visste du att det sker över 18 000 inbrott i Sverige varje år? Genom att göra det riktigt svårt för tjuven och ligga steget före, så skyddar du ditt hem från obehöriga. Det gäller att ha ett säkert dörrlås i kombination med ett bra larm samt utföra andra åtgärder som skyddar mot inbrott.

Snart stänger många av landets över en halv miljon ägare sitt fritidshus för vintern. Risken för inbrott och stöld i obebodda fritidshus är dessvärre stor, men det finns ett antal effektiva sätt att minimera risken för inbrott och stöld under den mörka årstiden. Nedan hittar du våra bästa tips för att förebygga inbrott, stöld och även vattenskador.

Snart flyttar många svenskar ut till landets över en halv miljon fritidshus, för att tillbringa sin välförtjänta semestertid där. Oavsett om det bli mycket snickrande eller hängmattan för att kunna slappna av ordentligt, rekommenderar vi att man först bör se över säkerheten, även - eller framförallt - på landet. För att om någonting händer är hjälp ofta betydlig längre bort än hemma. På den här sidan har vi därför sammanställt våra 10 bästa säkerhetstips för ditt fritidshus.