ROT-avdrag

 

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du

  • äger och som du bor i eller har som fritidsbostad eller
  • äger och som dina föräldrar bor i.

 

Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion. Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre. Förutsatt att alla andra krav är uppfyllda gäller följande:

 

Åtgärd

Småhus-

fastighet

Bostadsrätts-

lägenhet

Nymontering av extralås i ytterdörr

Ja Nej*

Nymontering av lås i altandörr

Ja Nej*

Nymontering av fönsterlås

Ja Nej*

Byte av befintligt lås i ytterdörr till ett säkerhetslås

Ja Nej*

Byte av ytterdörr, till exempel till säkerhetsdörr

Ja Nej*
Byte av innerdörrlås Ja Ja
Inbrottslarm Nej Nej

 

* För att kunna få skattereduktion i en bostadsrätt ska arbetet hänföras till inre underhåll. Kostnaden för utbyte av ytterdörr räknas inte till inre underhåll, och utbyte av detaljer i dörren räknas inte heller till inre underhåll.

 

Vänligen meddela oss om du önskar nyttja ROT avdrag.

 

Status: Februari 2012