Radonmätare airthings Home

Radonmätare airthings Home är ett digitalt instrument för kontinuerlig övervakning av radongas i inomhusmiljö. Airthings Home visar lång- och korttidsgenomsnitt. Kan enkelt flyttas runt i byggnaden för att få en fullständig överblick av radon i bostäder, på kontoret, skolan eller dagis eller andra lokaler.

Specialpris 1 556,00 kr Ordinarie pris 1 945,00 kr
 
 • Produkten rekommenderas av If
 • Kompetent kundservice
 • 15 dagars öppet köp
Lagervara

Om radon

Radon är ett grundämne, en radioaktiv ädelgas, med beteckning Rn. Då radon har en halveringstid på 3,8 dagar, sprids gasen lätt, till exempel från uran- och radiumhaltig berggrund in i hus. I praktiken ger även alla byggmaterial av sten ifrån sig radon. Särskilt mycket kommer från alunskifferbaserad blåbetong, som producerades under perioden 1929-1973. Men höga halter inomhus beror oftast på radon från marken.

Radongasen i sig är inte farlig, men då den sönderfaller avges skadlig joniserande strålning. I sönderfallskedjan från radon-222 finns de positivt laddade jonerna polonium-218 och polonium-214, som häftar vid rök- och dammpartiklar och tenderar att fastna i lungorna då de andas in. Sönderfallen från dessa joner kan orsaka skador på lungorna och  därmed öka risken för lungcancer. Risken att få lungcancer endast från radon är dock liten.

I Sverige har Boverket fastställt ett gränsvärde för radon i nya byggnader på 200 Bq/m3. Även Socialstyrelsen anger i sina allmänna råd ett riktvärde på 200 Bq/m3, vilket avser bland annat bostäder och allmänna lokaler. 

 

Om radonmätare Airthings Home

Airthings Home är en batteridriven radonmätare med digital display för snabb och enkel mätning av radonhalten. Instrumentet visar både kort- och långtidsmedelvärden. Korttidsmedelvärdet visas för det senaste dygnet alternativt för den senaste veckan. All data som lagras i mätaren presenteras på displayen som medelvärden. Du kan alltså inte exportera mätvärden till en PC eller skriva ut grafer. Om det behovet finns så får vi rekommendera Canary Pro Digital eller Radonmätare R3 istället. Instrumentet ersätter inte radonpuckarna, som ofta krävs om du ska begära radonbidrag från kommunen. Däremot så kan du använda instrumentet till att identifiera om puckmätning är nödvändigt.

Airthings Home är i första hand avsedd för hemmet, men även för bland annat arbetsplatser, offentliga byggnader, förskolor och skolor.

Med hjälp av Airthings Home radonmätare får du snabbt och precist fram om du har problem med radon i en fastighet. Instrumentet kräver inga inställningar eller knapptryckningar, det är bara att stoppa i batterierna så startar mätningen. För långtidsmätning kan instrumentet lagra upp till 16 månaders data.

Radonmätaren Airthings Home är användarvänlig, kompakt och kan enkelt nollställas. Du kan flytta instrumentet från rum till rum för att få en överblick över radonhalten i ditt hem och eventuellt lokalisera källan till läckage av radon. På instrumentets display visas dagliga och veckovisa genomsnittsnivåer och även årsmedelvärde.

Denna radonmätare är perfekt för att snabbt identifiera om det finns problem med radon i en fastighet, t.ex vid husköp. Radonmätaren Airthings Home är även ett mycket smart val för den som vill ha kontroll på radonhalten efter en genomförd radonsanering. Om åtgärden, t.ex ventilationen, skulle haverera så kan man snabbt se det på radonhalten och åtgärda problemet.

För både orienterande och uppföljande mätning gäller att de bör utföras under eldningssäsong. Skälet till detta är att det är svårt att tolka mätningar som görs under den varma årstiden. När skillnaden mellan utom- och inomhustemperaturen är liten fungerar självdragsventilation dåligt vilket påverkar både luftomsättning och inläckage av markradon. Inte heller för byggnader med mekanisk ventilation är sommarsäsongen lämplig för mätning på grund av omfattande vädring och för att luftomsättningen påverkas av självdrag även i dessa byggnader.

Airthings Home är utvecklad i Norge med stöd från Innovation Norge och norska Vetenskapsrådet. 

 

Produktegenskaper

 • Batteridriven radonmätare som är lätt att använda
 • Håll själv koll på radonhalten i bostaden eller lokaler. Du kan flytta instrumentet från rum till rum och få en indikation på radonhalten
 • Airthings Home utför snabba och exakta mätning av radonhalt
 • Kort- och långtidsmätningar
 • Idealiskt för hemmet, men även för bland annat arbetsplatser, offentliga byggnader, förskolor och skolor
 • 3 x AAA-batterier medföljer

 

Teknisk specifikation

 • Mätområde temperatur 4°C till +40°C 
 • Mätområde luftfuktighet <95% relativ luftfuktighet
 • Mätområde radon
  •          0 Bq / m³ (nedre detektionsgräns)
  •   9.999 Bq / m³ (display gräns)
  • 35.000 Bq / m³ (övre detektionsgräns)
 • Känslighet 
  • Korttidsmätning (1 dag):      ~ 1,3 registreringar/timme vid 100 Bq/m³
  • Långtidsmätning (1 vecka): ~ 0,3 registreringar/timme vid 100 Bq/m³
 • Lagringsintervall 
  •   7 dagar med    1 timmes lagringsintervall
  • 80 dagar med    2 timmes lagringsintervall
  • 80 veckor med 24 timmes lagringsintervall 
 • Mätosäkerhet 
  • Korttidsmätning (1 vecka): <20% efter en vecka vid 100 Bq / m³
  • Långtidsmätning: <10% efter en månad vid 100 Bq / m³ 
 • Effekt < 250mW 
 • Batterier 3 x AAA-batterier alkaliska (Driftstid på ca 3 år)
 • Vikt med batterier 130 gram
 • Mått (LxH) 120 x 69 x 22,5 mm
Specifikation
Leveranstid Lagervara
Certifikat CE
CE märkning Ja
Färg Grå
Produktvikt (kg) 0.13
Behöver Radonmätare airthings Home kalibreras?
Hej! Nej den behöver inte lämnas in på någon kalibrering. Däremot om du ska byta rum för en ny mätning så måste du trycka på "Reset" så att du inte får med data från föregående rum. Vänliga hälsningar Petra
Fick du inte svar på din fråga?
Write Your Own Review
Du recenserar:Radonmätare airthings Home
Your Rating