Elektromekaniska lås

Elslutbleck, eltryckeslås och motorlås är olika former av elektromekaniska lås. I system som baseras på elektriska koder finns dels en läsare, dels en kontrollenhet som utvärderar den lästa koden. Den elektriska koden läses i läsaren, utvärderas i kontrollenheten som därefter ger en styrsignal till låsets elektriskt styrda slutbleck (elslutbleck), elektromagnetiskt låsta trycke (eltryckeslås) eller motordrivna regel (motorlås).

 

Elslutbleck underlättar snabb passage och är den produkt som används mest inom elektrisk låsning. Elslutblecket kan vara konstruerat så att dörren är låst eller olåst i strömlöst läge. Olika typer av elslutbleck används t.ex. för enklare intern låsning i kontorsmiljö, som daglåsning och intern låsning inom offentliga fastigheter, kontor, industri, handel och i gemensamma utrymmen inom bostadssektorn, eller där höga krav ställs på passagefrekvens, utrymning eller brythållfasthet.

 

Eltryckeslås har en något högre säkerhetsnivå än ett elslutbleck och har både en elektrisk och en manuell funktion. Eltryckeslås är lämpligt till dörrar där passage inifrån och ut är tillåten. Splitfunktionen innebär att dörren är öppningsbar från insidan, medan den är låst från utsidan. Utsidans trycke är elektriskt styrt medan insidans trycke är mekaniskt inkopplat. Eltryckeslås används som daglåsning och intern låsning inom offentliga fastigheter, kontor, industri, handel och i gemensamma utrymmen inom bostadssektorn. 

 

Motorlås. Lås med motorstyrd regel har en mycket högre säkerhetsnivå än både elslutbleck och eltryckeslås. Låsets regel styrs vanligen med en motor via en styrenhet vid såväl upplåsning som låsning. Motorlås används inom offentliga fastigheter, kontor, industri och handel som natt- eller skalskyddslåsning när lokalerna inte är bemannade. Förutom dess annorlunda funktion har motorlås också ett mycket högre prisläge än elslutbleck och eltryckeslås.

 

 

St Georges låssmeder och säkerhetsinstallatörer har gedigen erfarenhet inom installation och service av elektromekaniska lås och låssystem, kontakta våra säkerhetsrådgivare eller våra säkerhetsbutiker för mer information.

 

Vi hittade inga produkter för ditt val.