Om det börjar brinna...

Brand

De flesta bränder är små i början, men utvecklas på olika sätt. Ibland kan de ligga och pyra i flera timmar eller dagar för att sedan bli fullt utvecklade på någon minut. Idag är brandförloppet i bostäder oftast mycket snabbare, mycket på grund av de inredningsmaterial som nu finns i våra hem (t ex plaster och andra syntetmaterial). Vet du hur du ska göra om det trots allt skulla börja brinna hemma? Det är bra att samla hela familjen, både barn och vuxna, och gå igenom hur man bör agera, utrymningsvägar och hur man använder brandsläckare och brandfilt....

Rekommenderade brandskyddspaket

Upptäck hela vårt sortiment av brandskyddspaket.

Artiklar 1 till 5 av 6 totala

Sida

Rädda - Varna - Larma - Släck

Vid alla slags olyckor gäller följande ordning: 

1

Rädda

Det första och viktigaste steget är att du räddar dig själv och andra som är i fara. Stäng dörrar efter dig, det fördröjer både brandens förlopp och den farliga rökens spridning.

2

Varna

Varnar andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.

3

Larma

När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på telefonnummer 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt (Är någon i fara? Vad brinner? Brandens omfattning? Är någon i fara? Vad brinner?)

4

Släck

När allt ovan är gjort, kan du själv försöka släcka elden. Gör det på ett säkert sätt - se till att inte riskera din egen hälsa. Om du inte kan släcka, stäng in elden. Det fördröjer brandförloppet.

  

Röken dödar

Vid alla bränder bildas rök och värme som stiger uppåt mot taket. Röken innehåller många farliga och giftiga ämnen bland annat kolmonoxid (koloxid), vilken är direkt dödande i höga koncentrationer. Det bildas även tjärpartiklar och sot. För att skydda dig mot värmen och de giftiga rökgaserna: håll dig nära golvet i rökfyllda utrymmen. 

 

Brand och rök i trapphus

Om du bor i ett flerbostadshus, och det börja brinna någon annanstans i huset än i din egen lägenhet, gäller följande: 

  • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus
  • Stäng och täta ytterdörren, fönster och balkongdörrar
  • Ring SOS-alarm på 112 och invänta hjälp

Lägenheter är normalt byggda för att stå emot brand 30 - 60 minuter och är därför en säker plats att invänta räddningstjänsten. Om det kommer in rök genom dörrspringor eller ventilation, täta med blöta handdukar eller med tejp.

 

Förebygg brand i trapphus och soprum

Du själv minska risken för brand i gemensamma utrymmen genom att

  • inte förvara brännbart material (möbler, tidningspapper eller annat skräp) i trapphuset, källaren eller andra liknande utrymmen
  • Se till att dörrarna till vind, källare och garage alltid hålls låsta, eller åtminstone stängda

Källa: Storstockholms Brandförsvar

 

Mer information om brandskydd

Mer information

Vill du veta mer om brandskydd? Då kan vi rekommenderar våra övriga guider: