JavaScript seems to be disabled in your browser.
Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida.

Installation

Montera själv eller anlita fackman?


I St George Säkerhetsbutiken säljer vi många produkter som kräver en korrekt installation för att fungera. Vissa produkter är mycket enkla att installera, medan andra kan vara mycket svåra och kräva specialverktyg, speciell tillbehör, produktspecifika utbildningar, lång erfarenhet och nödvändiga certifikat. För att underlätta ditt beslut om du kan och ska utföra installationen själv eller om du ska anlita en fackman, har vi sammanställt nedanstående översikt. Naturligtvis kan den endast ge en ungefärlig indikation, bedömningen är alltid subjektiv och det är du som bär ansvaret för ditt beslut. 

Vänligen observera att en felaktig installation kan medföra skador på produkten och du kan därmed förlora din reklamations- och garantirätt enligt §5 och §6 av våra köpvillkor. Om du installerar produkten själv, sker det alltid på egen risk.  

Installationssvårighet

Rekommendation

Svårighetsgrad: Mycket enkel 

Produkten är mycket enkel att installera. Har du en skruvmejsel hemma, och vet hur du ska använda den, kommer du att kunna installera produkten utan problem.

 

 Svårighetsgrad: Relativ enkel

Produkten är relativt enkel att installera, förutsatt att du är en van hemmasnickare och att du har en komplett uppsättning verktyg hemma.

 

 Svårighetsgrad: Medel

Installationen är medelsvår, den kräver erfarenhet och noggrannhet, dessutom kan specifika verktyg och/eller tillbehör behövas. Vi rekommenderar installationen därför endast till utbildade eller mycket skickliga hantverkare, som är vana vid att lösa problem som kan uppstå under installationen. Om du är osäker, rekommenderar vi dig att anlita en fackman.

 

 

Produkten är svår att installera om man inte har fått specifik produkt- och installationsutbildning och om man inte har gedigen erfarenhet från liknande installationer. Specifika verktyg och tillbehör krävs, i vissa fall kan  dessutom fler än en montör behövas. Vi rekommenderar att du anlitar en fackman.

 

 Svårighetsgrad: Svår

Produkten är mycket svår eller omöjlig att installera och driftsätta om man inte har tillgång till speciella verktyg och tillbehör, om man inte har fått specifik produkt- och installationsutbildningar samt nödvändiga behörigheter och erfarenheter av dessa produkter. Oftast handlar det om elektroniska eller elektromekaniska produkter som kräver programmering och driftsättning. Vi avråder kategoriskt från att du försöker installera dessa produkter själva.

 

 

Vi vill även tipsa om våra övriga guider och framförallt Låsguiden.