Val av ytterdörrlås

Låstyper

Mekaniska lås är fortfarande den vanligaste låstypen för ytterdörrar, men vid sidan om finns ett brett utbud av olika elektromekaniska lås och låstillbehör. 

  • Mekaniska lås är de traditionella lås som öppnas endast med en fysisk nyckel och en låscylinder. 
  • Elektromekaniska lås består av både mekaniska och elektroniska komponenter, där elektroniken möjliggör olika öppningsalternativ såsom kod, fjärrkontroll, passerbricka, mobiltelefon och biometrisk öppning. 
  • Passersystem är ett system bestående av sammankopplade elektromekaniska lås med central styrning och loggning. Passersystem används dock framförallt för kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar, och inte för enskilda bostäder.
  • Elektromekanisk låstillbehör är inget lås ianvänds i samband med ett befintligt lås, ett populärt låstillbehör är ett motordrivet
 

Öppningsalternativ

Ovanstående låstyper innebär olika öppningsalternativ, där samtliga har sina för- och nackdelar. Principiellt är samtliga öppningsalternativ lika säkra, under förutsättning att 

  • Nyckeln - För bästa säkerhet rekommenderas lås med patenterat (kopieringsskyddat) nyckelsystem som till exempel ASSA d12-serien.
  • Kod utgör det vanligaste öppningsalternativet för elektromekansika lås. Antal koder som kan lagras och längden på koden (antal siffror) skiljer sig mellan olika kodlås.
  • Passerbrickor är små plastbrickor som fungerar som elektroniska nycklar. Fördelen med passerbrickor är att man enkelt kan dela ut dem själv, dvs man behöver inte gå till en låssmed för att kopiera nycklar. Dessutom kan man spärra enskilda passerbrickor när de tappas bort eller blir stulna, man behöver alltså i så fall inte byta ut samtliga låscylindrar som man måste göra med mekaniska lås.
  • Mobiltelefonen är ett annat populärt redskap för att styra elektromekaniska lås och låstillbehör. Anslutningen till låset kan ske både på plats genom Bluetooth och på distans genom Internet (WLAN) och styrningen sker genom speciella appar. Fördelen är att man på detta sätt enkelt kan dela ut "digitala" nycklar via SMS eller e-post till andra personer som vänner, grannar, leverantörer, handverkare med mera.
  • Biometrisk öppning innebär att man behöver ingenting annat än sin egen kropp för att identifiera sig och öppna ett lås. De vanligaste biometriska låsen idag använder fingeravtrycksläsare.
  • Fjärrkontroller innebär ytterligare en möjlighet att styra elektromekaniska lås och låstillbehör genom radiokommunikation.

Principiellt är samtliga ovanstående öppningsalternativ lika säkra, förutsatt att man hanterar dessa på rätt sätt (till exempel bör man alltid använda långa och komplicerade koder istället för korta enkla som "1234" osv).

 

Översikt över vanliga ytterdörrlås

Nedan ger vi en överblick över de mest populära ytterdörrlåsen avseende låstyp, öppningsalternativ, godkännanden samt kompatibilitet med olika låshus (ifall man önskar ersätter eller komplettera ett redan befintligt låshus).

  ASSA Yale Yale Habo Myloq Friday Glue
Produkt ASSA Entré Yale Doorman Yale Easy Habo Tribe Myloq Friday
Smart Lock
Glue
Smart Lock 
Typ av lås Mekaniskt lås Elektromekaniskt lås   Elektromekaniskt lås Elektromekaniskt lås  Elektromekaniskt lås Elektromekaniskt låstillbehör Elektromekaniskt låstillbehör
Öppningsalternativ              
Mekaniskt nyckel Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja
Nyckelbricka  Nej Ja(max 10 stycken) Nej Nej Nej Nej Nej
Kod Nej Ja(2 koder) Ja(2 koder, 4-12 siffror) Ja(2 koder, 6-12 siffror) Ja(9 koder) Nej Nej
Fjärrkontrol Nej  Ja Nej Nej Nej Nej Nej
App Nej Ja(med tillbehör) Nej Nej Nej  Ja Ja
Biometrisk Nej Nej Nej Ja(Fingeravtryck***) Nej Nej Nej
Öppning på distans Nej Ja(med tillbehör) Nej Nej Nej Ja Ja
Godkänt Ja Ja* Nej Nej   Ja** Ja**
Certifikat  SS 3522  SS 3522  n/a  n/a    n/a  n/a
CE-märkning  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Länkar  Till produkten...  Till produkten...  Till produkten... Till produkten...  Till produkten...  Till produkten...  Till produkten...
Passar till följande låshus ASSA 2002 Connect (ingår) Endast till Yale Doorman (ingår) ASSA 576 (ingår) Endast till Habo Tribe (ingår) De vanligaste låsen i Sverige, till exempel ASSA 560, 562,1560, ASSA 2000, 2002, 8765, 565 De vanligaste låsen i Sverige, till exempel ASSA 560, 562,1560, ASSA 2000, 2002, 8765, 565 De vanligaste låsen i Sverige, till exempel ASSA 560, 562,1560, ASSA 2000, 2002, 8765, 565

Yale Doorman är godkänt under förutsättning att låset används i bortasäkrat läge med advanced mode, kodblockering och automatisk låsning aktiverat, så att bara nyckelbricka kan användas för att öppna dörren.
** Eftersom detta är
*** Upp till 99 fingeravtryck.