Låsguiden

Lås  

Denna låsguide består av följande fem delar.

 1. Val av ytterdörrlås - Valet av ett nytt ytterdörrlås kan vara svårt, men vår liten guide hjälper dig att välja rätt.
 2. Låsenhet - Lär känna låsenhetens olika beståndsdelar i detalj, såsom låscylinder, låshus, slutbleck och låsbehör, och lär dig alla tekniska begrepp.
 3. Hängning och svängning - De flesta lås passar endast vänster- eller högda dörrar eller fönster, ta reda på greppen i denna liten översikt.
 4. Låsklasser - Man skiljer mellan oklassade lås och klassade lås och inom klassade lås finne hela fem olika klasser. Lär dig allt du behöver veta om låsklasserna.
 5. Låsunderhåll - Lås är mekaniska produkter som med lite underhåll fungerar betydligt bättre och längre. Ta reda på vad man ska göra och tänka på.

Rekommenderade låsprodukter

Upptäck hela vårt sortiment inom lås.

Items 1 to 8 of 9 total

Sida

  

Val av ytterdörrlås

Låstyper

Mekaniska lås är fortfarande den vanligaste låstypen för ytterdörrar, men vid sidan om finns ett brett utbud av olika elektromekaniska lås och låstillbehör. 

 • Mekaniska lås är de traditionella lås som öppnas endast med en fysisk nyckel och en låscylinder. 
 • Elektromekaniska lås består av både mekaniska och elektroniska komponenter, där elektroniken möjliggör olika öppningsalternativ såsom kod, fjärrkontroll, passerbricka, mobiltelefon och biometrisk öppning. 
 • Passersystem är ett system bestående av sammankopplade elektromekaniska lås med central styrning och loggning. Passersystem används dock framförallt för kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar, och inte för enskilda bostäder.
 • Elektromekanisk låstillbehör är inget lås ianvänds i samband med ett befintligt lås, ett populärt låstillbehör är ett motordrivet

 

Öppningsalternativ

Ovanstående låstyper innebär olika öppningsalternativ, där samtliga har sina för- och nackdelar. Principiellt är samtliga öppningsalternativ lika säkra, under förutsättning att 

 • Nyckeln - För bästa säkerhet rekommenderas lås med patenterat (kopieringsskyddat) nyckelsystem som till exempel ASSA d12-serien.
 • Kod utgör det vanligaste öppningsalternativet för elektromekansika lås. Antal koder som kan lagras och längden på koden (antal siffror) skiljer sig mellan olika kodlås.
 • Passerbrickor är små plastbrickor som fungerar som elektroniska nycklar. Fördelen med passerbrickor är att man enkelt kan dela ut dem själv, dvs man behöver inte gå till en låssmed för att kopiera nycklar. Dessutom kan man spärra enskilda passerbrickor när de tappas bort eller blir stulna, man behöver alltså i så fall inte byta ut samtliga låscylindrar som man måste göra med mekaniska lås.
 • Mobiltelefonen är ett annat populärt redskap för att styra elektromekaniska lås och låstillbehör. Anslutningen till låset kan ske både på plats genom Bluetooth och på distans genom Internet (WLAN) och styrningen sker genom speciella appar. Fördelen är att man på detta sätt enkelt kan dela ut "digitala" nycklar via SMS eller e-post till andra personer som vänner, grannar, leverantörer, handverkare med mera.
 • Biometrisk öppning innebär att man behöver ingenting annat än sin egen kropp för att identifiera sig och öppna ett lås. De vanligaste biometriska låsen idag använder fingeravtrycksläsare.
 • Fjärrkontroller innebär ytterligare en möjlighet att styra elektromekaniska lås och låstillbehör genom radiokommunikation.

Principiellt är samtliga ovanstående öppningsalternativ lika säkra, förutsatt att man hanterar dessa på rätt sätt (till exempel bör man alltid använda långa och komplicerade koder istället för korta enkla som "1234" osv).

 

Översikt över vanliga ytterdörrlås

Nedan ger vi en överblick över de mest populära ytterdörrlåsen avseende låstyp, öppningsalternativ, godkännanden samt kompatibilitet med olika låshus (ifall man önskar ersätter eller komplettera ett redan befintligt låshus).

  ASSA Yale Yale Habo Myloq Friday Glue
Produkt ASSA Entré Yale Doorman Yale Easy Habo Tribe Myloq Friday
Smart Lock
Glue
Smart Lock 
Typ av lås Mekaniskt lås Elektromekaniskt lås   Elektromekaniskt lås Elektromekaniskt lås  Elektromekaniskt lås Elektromekaniskt låstillbehör Elektromekaniskt låstillbehör
Öppningsalternativ              
Nyckel Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja
Nyckelbricka  Nej Ja(max 10 stycken) Nej Nej Nej Nej Nej
Kod Nej Ja(2 koder) Ja(2 koder, 4-12 siffror) Ja(2 koder, 6-12 siffror) Ja(9 koder) Nej Nej
Fjärrkontrol Nej  Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Mobil (app) Nej Ja(med tillbehör) Nej Nej Nej  Ja Ja
Biometrisk Nej Nej Nej JaMax 99 fingeravtryck Nej Nej Nej
Öppning på distans Nej Ja(med tillbehör) Nej Nej Nej Ja Ja
Godkänt Ja Ja* Nej Nej  Ja** Ja*** Ja***
Certifikat  SS 3522  SS 3522  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a
CE-märkning  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Passar till följande låshus ASSA 2002 Connect (ingår) Endast till Yale Doorman (ingår) ASSA 576 (ingår) Endast till Habo Tribe (ingår) De vanligaste låsen i Sverige, till exempel ASSA 560, 562,1560, ASSA 2000, 2002, 8765, 565 De vanligaste låsen i Sverige, till exempel ASSA 560, 562,1560, ASSA 2000, 2002, 8765, 565 De vanligaste låsen i Sverige, till exempel ASSA 560, 562,1560, ASSA 2000, 2002, 8765, 565
Länkar  Till produkten...  Till produkten...  Till produkten... Till produkten...  Till produkten...  Till produkten...  Till produkten...
Övrigt Kan fås med samma låsning som andra ASSA d12 lås som fönsterlås, hänglås Kan kopplas ihop med Verisure hemlarm       Friday är enda låset med stöd för Apple HomeKit Glue har samarbete med bl a ICA och Bring om hemleverans

* Yale Doorman är godkänt under förutsättning att låset används i bortasäkrat läge med advanced mode, kodblockering och automatisk låsning aktiverat, så att bara nyckelbricka kan användas för att öppna dörren.
** Myloq har testats av Statens Provningsanstalt (SP) och uppfyller SS 3522 men låset saknar certifiering.
*** Låstillbehör påverkar tekniskt sätt inte certifieringen av själva låset, och dessa låstillbehör är godkända av flera försäkringsbolag som If och Länsförsäkringar

 

Låsenhet

En låsenhet består av ett låshus, en låscylinder, ett slutbleck samt låsbeslag och -behör. En låsenhet där samtliga delar är godkända i klass 3 kallas för en "godkänd låsenhet". Godkända låsenheter kan vara ett särskild låskrav från försäkringsbolagen. Läs mer om krav från försäkringsbolag.

Låsenhet - Sprängskiss av ett ytterdörrlås  

Låscylinder och behör

En låscylinder (upptäck vårt sortiment av låscylinder) är den del av låset som du sätter nyckeln i. Man skiljer mellan runda säkerhetscylindrar (till exempel ASSA d1212, ASSA 712) och ovala standardcylindrar (till exempel ASSA d1201, ASSA 701). Runda säkerhetscylindrar är på grund av sin form betydligt svårare att forcera och är ett krav för att en låsenhet ska vara godkänd för ytterdörrar. Ovala standardcylinder används för innerdörrar, balkong- och altandörr samt fönsterlås.

Bild på låscylinder och behör

  

Vred Är den del som man låser och låser upp med på insidan.
Vredmedbringare eller vredpinne Ett metallstycke som tjänar till att överföra rörelse från vredet till låskolven. 
Cylinderring En cylinderring är den del som sitter runt cylindern, och finns för både runda och ovala cylindrar i olika höjder och olika ytbehandlingar.
Cylinderförlängare En cylinderförlängare används vid tjocka dörrar för att säkerställa att låscylindern kommer tillräckligt långt ut från dörren.
Patenterad
låscylinder
Nycklar till patenterade låscylindrar, som till exempel ASSA d12 och ASSA Max, är kopieringsskyddade och får endast kopieras av nyckelägaren (mot legitimation) samt behörig serviceställe (låssmed).
Låssystem När man bygger låscylindrar på en grupp olika nycklar, t.ex. huvudnyckel, fastighetsnyckel och lägenhetsnycklar, kan man få alla nycklar att gå i t.ex. en entré, medans i ett pannrum går bara huvudnyckel och fastighetsnyckeln, likadant i lägenheterna kan du få bara huvudnyckel och respektive lägenhetsnyckel att fungera.
Omläggning Vid stulna eller borttappade nycklar finns det möjlighet att byta ut stiften i cylinderlås eller tillhållarna i tillhållarlås, vilket gör att de gamla nycklarna inte längre fungerar.
Lika låsning Är en grupp lås som har en och samma nyckel kan ej kompletteras med någon utomstående nyckel. Detta går att få med dom flesta lås såsom låscylindrar, tillhållarlås och hänglås.
"SCD" En ASSA specifik beteckning som står för Security Cylinder Drillproof, vilket betyder "borrskyddad säkerhetscylinder".

 

Vid byte av låscylinder är det viktigt att du har koll på följande mått:

Cylindermått

 

Dörrens tjocklek och låsets placering är de viktigaste uppgifterna inför cylinderbyte. Ta följande mått (i mm)

A - Dörrtjocklek
B - Avstånd från dörrens utsida till centrum av låshuset
C - Avstånd från dörrens insida till centrum av låshuset

 

Observera att även höjden på cylinderringen varierar, beroende på dörrtjockleken och låscylindertyp, därför är det viktigt att du mäter avståndet från dörren till utsidan av låscylindern (D).

  

Låshus

Ett låshus, även kallat låskista, är kärnan i en låsenhet och monteras vanligen i ett urfräst uttag i en dörr. Övriga delar av låsenheten är alla kopplade till låshuset på olika sätt. Ett låshus sitter alltid anslutet mot ett slutbleck. Det finns en mängd olika typer av lås beroende på konstruktion och användningsområde. En traditionell låsenhet består typiskt sett av låshus, låscylinder (med därtill hörande nyckel), trycke (dvs. handtag) samt slutbleck. Vid nyproduktion levereras låshus vanligen redan installerat i dörren från tillverkaren medan övriga delar av låsenheten installeras separat på plats. Det finns två olika typer av låshus, cylinderlåshus (upptäck vårt sortiment av cylinderlåshus ) samt tillhållarlåshus (upptäck vårt sortiment av tillhållarlåshus). Dessutom skiljer mellan enkla (ej godkända) och godkända låshus.

Cylinderlås eller
Patentlås

Ett cylinderlås är ett lås som som har en separat låscylinder för att låsa. Ett cylinderlås som har en patenterad (kopieringsskyddad) låscylinder och nyckel, till exempel ASSA d12, ASSA Max samt ASSA 4000-serie.

Tillhållarlås eller 
Polislås

Ett tillhållarlås är ett lås där låsenheten sitter i själva låshuset. Ett tillhållarlås monteras ofta som en komplettering över eller under det befintliga låset för extra säkerhet, och kallas därför även överlås eller underlås. Vanligast är 7- eller 9-tillhållarlås (med 7 eller 9 stiftar).

 

Låshusets beståndsdelar

Bilden nedan visar låsets olika delar (på bilden visas ett cylinderlås):

Bild på lås

Dörrtrycke Ett annat begrepp för dörrhandtaget.
Cylinderroddare Plats för cylinder, vred eller nyckelskylt.
Tryckesroddare Plats för tryckespinne.
Tryckespinne eller roddarpinne eller sprint Ett metallstycke som tjänar till att överföra rörelse från handtaget till låskolven. Roddarpinnen är i vanliga fall fyrkantigt, ibland sitter det fast med handtaget och ibland monteras det separat. Längden och diameter på roddarpinnen måste passa både handtaget och låset.
Spärrknapp Ett s k tvåfunktionslås har ett vred på insidan av dörren, där vredet går att sätta ur spel med hjälp av spärrknappen när man går hemifrån och låser dörren med nyckel från utsidan. 
Mikrobrytare Vissa låshus finns med mikrobrytare för koppling till larm- eller passersystem.

 

Fall och regel

Låsets funktion bestäms i huvudsak av låset fall och reglar (kolvar). Man skiljer mellan rak regelhakregelfallregel och split spindel

Tryckfall eller
fallregel
I princip samtliga låshus har ett tryckfall, en fjäderbelastad regel som öppas med handtag, för att enkelt kunna stänga och öppna en dörr. Beroende på typ av låshus kan tryckfallet har en särskild låsfunktion, där dörren inte kan öppnas med handtaget utan endast med vred och/eller låscylinder, och en uppställningsfunktion, för att kunna inaktivera låsfunktionen vid behov. Beroende på fallregeln riktning i låshuset lämpar sig ett låshus antingen för vänsterhängda eller högerhängda dörrar.
Rak regel  Det rörliga stycke som låser dörren i karmen. Öppnas och stängas med nyckel eller vred. 
Hakregel En hakregel har samma funktion som en rak regel, dock med betydligt högre säkerhet. Dessutom kan ett lås med hakregel, till skillnad från ett lås med rak regel, användas för att låsa skjutdörrar.
Split spindel Split spindel är namnet på en funktion som gör det möjligt att alltid kunna öppna dörren från insidan med handtaget. Funktionen har länge varit självklar på hotellås men har lika stort berättigande i såväl flerbostadshus som inom kontor, industri och institution.

 

Låshusets mått

Vid byte av låshus är det enklaste naturligtvis om man har möjlighet att skriva ner namnet och numret på det gamla låshuset, i annat fall behöver man följande mått (i mm):

E - Dorndjup
(se ovan) 
Avståndet mellan stolpe och nyckelhålcentrum, även kallas (nyckelhålsavstånd). Vanliga dorndjup är 35 mm, 50 mm och 75 mm, men det finns även andra mått.
F - Låshusets djup
(se ovan)
Avståndet mellan stolpe och låshuset bakkant. Om låshuset inte finns kvar, kan man mäta djupet i dörren, låshusets djup får inte överskrider djupet i dörren.
G - Stolpens höjd
(se nedan) 
 

 

Låsstolpe

Låsets fasad som håller låset på plats i dörrbladet. Finns i två utföranden, symmetriska och osymmetriska.

Symmetrisk / osymmetrisk stolpe Vid byte av låshus och/eller låsstolpe är det viktigt att du mäter låsstolpens höjd i mm (G mått).Dessutom finns det två olika typer av stolpar, symmetriska och osymmetriska. Man pratar om symmetriska lås/stolpe när stolpen sitter symetriskt på låshuset (låshuset är placerat mitt på stolpen) och osymmetriska när stolpen sitter förskjuten på låshuset. Gör så här för att ta reda på om du har en symmetrisk eller osymmetrisk låsstolpe.
 • Titta om det står "30" eller "SYM" på din gamla stolpe ("30" innebär att det är en osymmetrisk stolpe, "SYM" en symmetrisk)
 • Är stolpen förskjuten, är stolpen osymmetrisk.
 • En tumregel är att dörrar tillverkade efter 1980 med stor sannolikhet är symmetriska.

 

Slutbleck

Slutbleck (upptäck vårt sortiment av slutbleck), utanpåliggande eller infällt i karmen, höjer slitagemotståndet vid öppning och stängning samt försvårar inbrottsförsök. 

Slutbleck

 

Framkant Kantvalsad för låg friktion mellan slutbleck och låsets fallkolv.
Justerläppar
För att kunna justera rätt listtryck.
Plösmått Måttet från ytterkanten in till urtaget i slutblecket.
Stödskruvar För att eliminera svikt i karm.
Kappa För att koppla ihop slutbleck och hakrege.
Bom För att motstå högra brytkrafter och väsentligt öka inbrottsskyddet.
Snedställda skruvar För att skydda regel mot fysiskt angrepp och manipulation.
Elslutbleck Elslutbleck underlättar snabb passage och är den produkt som används mest inom elektrisk låsning. Elslutblecket kan vara konstruerat så att dörren är låst eller olåst i strömlöst läge. Olika typer av elslutbleck används t.ex. för enklare intern låsning i kontorsmiljö, som daglåsning och intern låsning inom offentliga fastigheter, kontor, industri, handel och i gemensamma utrymmen inom bostadssektorn, eller där höga krav ställs på passagefrekvens, utrymning eller brythållfasthet.

  

Låsbeslag och -behör

Följande låstillbehör gör din altandörr inbrottssäkrare: brytskyd (C-profiler, T-järn), bakkantbeslag bakkantsäkringar  samt förstärkningsbehör 

Envägsskruvar gör det omöjligt för tjuven att enkelt skruva loss handtaget och öppna fönstret.  

 

Hängning av dörrar och fönster och svängning av handtag 

Svängning av handtag

Handtag (vänster / rak / höger)

Dörr- och fönsterhandtag finns i olika utföranden, beroende på om dörren eller fönstret eller vänster- eller högerhängd (se nedan):

Vänster handtag Används i regel på dörrar/fönster med vänster hängning.
Rak handtag
Används i regel på dörrar/fönster som är inåtgående.
Höger handtag Används i regel på dörrar/fönster med höger hängning.

 

Hängning (vänsterhängd eller högerhängd dörr / fönster)

De flesta lås finns i olika utföranden, beroende på om dörren eller fönstret eller vänster- eller högerhängd. Detta är enkelt att ta reda på det. Stå så att du ser gångjärnen och att dörren eller fönstret öppnas mot dig.

 • Står du på insidan, är dörren/fönstret inåtgående, och står du på utsidan är dörren/fönstret utåtgående
 • Sitter gångjärnen på högersida är det en högerhängd dörr / ett högerhängt fönster, och om gångjärnen sitter på vänstersidan är det en vänsterhängd dörr / ett vänsterhängt fönster.
Hängning (vänster- eller högerhängd dörr eller fönster)

 

Låsklasser

Lås och delar av låsenheter klassificeras i låsklasser. Låsklasserna fungerar som referenser för skyddsnivå och lämpligt användningsområde. Vid låsning av dörrar, portar och fönster vägs behovet av inbrottsskydd mot krav på snabb utrymning. Om ditt försäkringsavtal ålägger dig att utrusta ett objekt med ett "godkänt lås" eller en godkänd låsenhet, avses normalt lås och låsenhetsdelar i låsklass 3 eller högre.

 • Låsklass 1 - Lämplig för användning där inga specifika krav på inbrottsskydd finns uppställda.
 • Låsklass 2 - Lämplig för användning där kraven på inbrottsskydd i vissa delar måste underordnas kraven på snabb utrymning.
 • Låsklass 3 - Lämplig för användning där kraven på inbrottsskydd är väsentligare än kraven på snabb utrymning.
 • Låsklass 4 - Lämplig för använding på objekt med förhöjda krav på inbrottsskydd. I försäkringsbolagens krav ingår ofta komplettering med borrskydd och dörrförstärkningar.
 • Låsklass 5 - Lämplig för användning på objekt med extremt hög stöldbegärlighet, samt där upprepade inbrott sker trots låsning i låsklass 3 eller låsklass 4.

Läs mer om skyddsklasser och låsklasser.

   

Låsunderhåll

Liksom annan teknisk utrustning, måste lås och nycklar skötas om för att fungera väl. Underhållsbehovet varierar beroende på användningsfrekvens, belastning och miljö. Olika typer av lås och de olika delarna av ett lås skall ha olika typer av service. Fel slags service kan i längden förstöra ett lås, så det gäller att tänka till! Nycklar som används mycket slits och fungerar sämre. Slitna nycklar skall bytas ut.

Tillhållarlås  

Ett tillhållarlås får ALDRIG smörjas i nyckelhålet! Endast regeln som reglar dörren eller fönstret skall smörjas. Använd ett långtidsverkande fett avsett för detta ändamål.

Cylinderlås  

Ett cylinderlås får ALDRIG smörjas med fett! Använd endast spray eller olja avsedd för låssmörjning i nyckelhålet. Två (2) serviceomgånger per år är att rekommendera. Cylinderlås som används mycket frekvent, eller är extremt väderutsatta, bör sprayas eller oljas oftare. En smörjning strax före vinterns ankomst förhindrar kondens- och isbildning, som kan försvaga låset.

Hänglås   Hänglås av typen tillhållarlås med spärrbrickor - t ex ABLOY PL-serien - får ALDRIG smörjas i nyckelhålet. Smörj endast där låsbygeln går in i låset. Använd ett långtidsverkande fett avsett för detta ändamål. Hänglås med cylinder skall servas med låsspray - ALDRIG  fett! Hänger hänglåset utomhus bör det ses till minst två gånger om året.
Spanjolett med låshus  

Ett lås som sitter utanpå dörren eller fönstret skall behandlas med låsspray - ALDRIG fett. Smörj reglarna som låser dörren ett par gånger om året. Använd fett avsett för detta ändamål - INTE olja. Se också till att eventuella skruvar sitter ordentligt. Lösa skruvar försämrar funktionen, ökar slitaget och underlättar inbrott. Om spanjoletten har ett lås som är infällt i dörren eller fönstret, får det INTE smörjas i nyckelhålet! (se ovan; "Tillhållarlås")

Gångjärn   Glöm inte att se över alla gångjärn minst en gång om året. Se till att eventuella skruvar sitter ordentligt. Lösa skruvar försämrar dörrens funktion, ökar slitaget och underlättar inbrott. Den svarta dammbeläggningen som lätt sätter sig på gångjärnen förhindras bäst med regelbundet underhåll och smörjning. Använd ett långtidsverkande fett, INTE olja.