Larmguiden

Guide om hemlarm

Det finns många goda skäl att skaffa larm. Ett inbrottslarm har nämligen en avskräckande effekt och framförallt gör ett larm att inbrottstjuven inte kan jobba ostört utan är tvungen att avlägsna sig ganska omgående för att inte bli upptäckt. 

Men dagens moderna larmsystem skyddar inte bara från inbrott, utan även från brand och vattenskador. Dessutom kan man de mer avancerade larmsystem även styra dörrar, belysning eller andra elanslutna apparater.

Innehåll

  

Rekommenderade larm

Upptäck hela vårt sortiment av hemlarm.

 

Vilket larm ska jag välja

Utbudet av olika larmsystem och tillbehör kan kännas överväldigande

  • Hur många larmsektioner som behövs.
  • Om man vill ha ett larm med eller utan kamerafunktion.
  • Om, och i så fall vilken larmklassman behöver, till exempel vid eventuella krav från försäkringsbolag.
  • Möjlighet till fjärrstyrning, till exempel via Internet eller mobila appar.
  • Design

  

Trådbundet eller trådlöst larm

Trådbundet larm

Fördelen med ett trådbundet larm är att detektorerna inte är batteridrivna utan är anslutna till centralenhetens nätanslutning, och att larmets funktion därmed inte är beroende av batterierna.

         

Trådlöst larm

Fördelen mett trådlöst larm är att det är enkelt att installera eftersom det inte krävs någon kabeldragning mellan centralenheten och de olika detektorerna.

  

Larmöverföring

Oavsett om man väljer att ansluta sitt larm till en larmcentral eller till sig själv, måste larmet överföras, vilket kan ske genom följande kanaler:

Telefon

Larmet kommunicerar med larmcentralen via vanlig telefonlinje, och enda förutsättning är ett vanligt telefonabonnemang. 

Mobilnät (GSM)

Larmet kommunicerar via mobilnätet, och fördelen med denna lösning är att det inte krävs en vanlig telefonanslutning och inte heller någon kabeldragning mellan telefonuttag och centralemheten. En förutsättning är dock att GSM enheten måste ha bra täckning och och att man måste säkerställa att abonnemanget inte avslutas pga av inaktivitet, varför kontaktkort ska undvikas.

 Internet

 Larmet kommunicerar via Internetanslutning. 

För att säkerställa att larmöverföringen verkligen fungerar, finns det speciella abonnemangstjänster som kontinuerlig övervakar att larmet har kontakt med larmcentralen.

 

Larmkomponenter 

 Centralenhet

Centralenhet

Centralenheten är hjärtat i larmsystemet som innehåller all elektronik, strömförsöjning, batteribackup, kommunikationsmodulen med mera.

 

 Kontrollpanel

Kontrollpanel

Kontrollpanelen monteras ofta nära ytterdörren för att snabbt och enkelt kunna larma på och larma av, och även utför enklare programmeringar.

Kontrollpanel

Magnetkontakt

En magnetdetektor består av en magnet (som monteras på dörren eller fönstret) och en detektor (som monteras på karmen). När dörren eller fönstret öppnas, och därmed magneten flyttas bort från detektorn, skickas en signal till centralenheten.

Kontrollpanel

IR-detektor / Rörelsedetektor (IR)

En rörelsedetektor består av en infraröd sensor som känner av rörelser. Husdjursimmuna rörelsedetektorer ignorerar rörelse från mindre husdjur (ungefär upp till 20 kg). Det finns rörelsedetektorer med inbyggd kamera, som tar bilder på det övervakade områden när en rörelse upptäcks i larmat läge.

 

Kontrollpanel

Glaskrossdetektor

En glaskrossdetektor känner av ljudet av glas som krossas, och är till för att övervaka större glaspartier som kan vara svåra att övervaka med andra typer av detektorer.

Kontrollpanel

Rökdetektor

En rökdetektor som är ansluten till larmet ska informera om rök- och brandutveckling när man inte är hemma, den ersätter aldrig en riktig brandvarnare, som ska larma när man är hemma.

Kontrollpanel

Vattendetektor

En vattendetektor kan upptäcker vattenläckare och placeras under eller i omedelbar anslutning till tvättmaskin, diskmaskin, kyl/frys med mera.

Kontrollpanel

Fjärrkontroll

Med en fjärrkontroll kan man snabbt, enkelt och bekvämt larma på och larma av. En annan fördel är att man inte behöver lämna ut koden till larmet till obehöriga personer.

Kontrollpanel

inomhussiren

Kontrollpanel

Utomhussiren (IP klassad kapsling)

   

  

Larmklasser

Kortfattat innebär de två larmklasserna att inbrottslarmet ska ha följande omfattning:

Larmklass

Förklaring

Larmklass 1 Anläggningar i denna klass kännetecknas av att de får utföras som enbart försåtskydd och att anläggningen i sin helhet får kopplas till och från genom låsförbikopplare vid entrén. 
Larmklass 2 I denna klass ska larmövervakningen utföras som skalskydd i kombination med invändigt försåtskydd. Anläggningen ska ha daglarm som ständigt är inkopplat som övervakning mot åverkan och sabotage. Till– och frånkoppling utförs i centralapparaten eller via separat manöverenhet. 
Larmklass 3

I denna klass ska övervakningen utformas som skalskydd kompletterat med försåtskydd. Larmöverföringen ska vara övervakad och högsta krav på sabotageskydd ställs på centralapparat och manöverdon. Förbikoppling ska ske med knapp– eller kortförbikopplare i sk delat montage. Kortförbikopplare ska vara kombinerad med knappsats med personlig kod.

Larmklass 4 Larmövervakningen ska utföras som skalskydd och volymskydd för hela volymen. Förbikopplaren får endast användas för förbikoppling av entréväg till centralapparat eller manöverpanel eller till enstaka punktskyddade utrymmen. Till och frånkoppling ska ske i centralapparat eller separat manöverpanel som är placerad inom larmövervakat område.

 

Begrepp

Dag-/Nattlarm Infrared
IR

Infrared

PIR Picture-IR

 

Mer information

Mer information

Vill du veta mer om brandvarnare och brandskydd? Då kan vi rekommenderar våra övriga guider: