Krav från försäkringsbolag

Inbrottsskydd

Krav från försäkringsbolag

Kraven från de olika försäkringsbolagen kan skifta så kontrollera vad som gäller just för dig.

Försäkringsbolagen kräver i regel att samtliga ytterdörrar är försedda med en godkänd låsenhet. Observera att If inte längre har några specificka låskrav på dörr- och fönsterlås för privatbostäder. Detta innebär att det räcker att dörren är låst.

Vi rekommenderar att du använder dig av godkända låsenheter alternativt att du på annat sätt säkerställer att dina lås har en säkrad kvalitet.

Låsenhet

En låsenhet består av följande delar:

För att en låsenhet skall räknas som godkänd enligt Svensk Standard SS 3522:2004 måste samtliga delar av enheten vara godkända i klass 3 eller högre, och dessutom måste låsenheten som helhet vara godkänd i klass 3 eller högre. Läs mer om skyddsklasserna.

En godkänd låsenhet / en låsenhet med säker kvalitet erbjuder även en bortasäker låsning, vilket innebär att det inte är möjligt att låsa upp låset från insidan utan nyckel, om låsets har låsts från utsidan med bortasäker låsning. Syfte är att en inbrottstjuv, som har tagit sig in genom ett fönster eller en altandörr, inte bara kan öppna ytterdörren och bära ut stöldgods genom den. Så kallade tvåfunktionslås erbjuder både en bortasäker låsning samt en hemmabekväm låsning, där man enkelt kan öppna låset genom ett vred på insidan.

  

Särskilda låskrav för dörrar och fönster

De särskilda kraven beror i hög grad på individuella förhållanden (försäkringsbelopp, geografiskt läge, osv). Om du är osäker på om dina dörrar och fönster möter kraven i din försäkring - ta kontakt med din försäkringsrådgivare. 

Särskilda låskrav för dörrar:

 Särskilda låskrav för fönster:

  

Aktsamhetskrav

Aktsamhetskrav eller säkerhetsföreskrifter beskriver hur du ska bete dig för att en stöld/skada så långt som möjligt ska undvikas eller begränsas. Om du inte följer aktsamhetskraven kan ersättningen minskas eller helt utebli. Aktsamhetskrav kan t.ex. handla om att du ska låsa dörrarna till villan/lägenheten eller se till så att ledningssystemet i fritidshuset inte fryser sönder under vintern.

Generella aktsamhetskrav för låsning av dörrar och fönster

  • Lås alltid ytterdörren - även när du är hemma.
  • Lås eller regla altandörr från insidan - även när du är hemma.
  • När alla ska gå hemifrån: Stäng och regla alla fönster.
  • Glöm inte källarfönster och fönster som lätt nås utifrån med t ex en stege.
  • Nattetid får fönster stå på glänt endast i det rum du sover i.
  • Ha kontroll över alla nycklar
  • Byt lås vid inflyttning.
  • Tillfälligt ute? Kolla vilka regler som gäller din försäkring!

 

Vattensäkerhet

Aktsamhetskrav vid vattenskador

De olika försäkringsbolagen har olika sätt att fördela skadekostnaderna mellan bolaget och försäkringstagaren. Det sk aktsamhetskravet avgör hur mycket kunden tvingas betala själv. Man kommer undan med den självrisk man valt, om man skyddar sin egendom enligt gällande regler och följer bolagets skadeförebyggande råd och anvisningar. Den "oaktsamme" drabbas däremot av betydligt högre kostnader. Det är en mycket god idé att ta reda på vad som gäller för att din egen försäkring ska ge full ersättning.

Åldersavdrag: Man måste betala en del av kostnaderna för den nya inredningen, om den vattenskadade inredningen är några år gammal. Huvudregel: Ju äldre inredning, desto mer får man betala själv.
 

Kolla alltid med ditt försäkringsbolag vilka aktsamhetskrav som gäller för dig och dina försäkringar.