Krav från försäkringsbolag på inbrottsskydd

Krav från försäkringsbolag

If kan ha krav på installation och användning av specifika säkerhetsprodukter för att försäkringen ska gälla, information om eventuella krav finns i försäkringsbrevet. Observera att informationen på denna sida endast ger en allmän överblick över kraven som If ställer på standardförsäkringar till privatkunder. Enskilda försäkringar kan innehålla olika / högre krav och företagskunder i regel har helt andra krav som inte omfattas av informationen på denna sida. Kolla alltid med din försäkringsrådgivare eller Ifs kundservice angående vilka försäkringskrav som gäller för dig och dina försäkringar.

Innehåll

Försäkringsbolagens krav kring bilar, motorcyklar, mopeder, cyklar, trailer och släpvagn samt barnvagnar hittar du i vår guide om lås till cykel, moped, mc, skoter, bil och båt.

 

Ifs låskrav

Ytterdörrar ska vara låsta med lås avsett för ytterdörr. Utöver det finns inget krav i Ifs försäkringar på vilket lås som ska användas. Detta innebär att det räcker att dörren är låst. Vi rekommenderar dock att du använder dig av godkända låsenheter alternativt att du på annat sätt säkerställer att dina lås har en säkrad kvalitet.

 

Allmänt låskrav på godkänd låsenhet

Ytterdörrar ska vara låsta med lås avsett för ytterdörr. Utöver det finns inget krav i Ifs försäkringar på vilket lås som ska användas. Detta innebär att det räcker att dörren är låst. Vi rekommenderar dock att du använder dig av godkända låsenheter alternativt att du på annat sätt säkerställer att dina lås har en säkrad kvalitet.

För att en låsenhet skall räknas som godkänd enligt Svensk Standard SS 3522:2004 måste samtliga delar av en låsenhet vara godkända i klass 3 eller högre, och dessutom måste låsenheten som helhet vara godkänd i klass 3 eller högre. Läs mer om skyddsklasserna. En låsenhet består av följande delar:

En godkänd låsenhet / en låsenhet med säker kvalitet erbjuder även en bortasäker låsning, vilket innebär att det inte är möjligt att låsa upp låset från insidan utan nyckel, om låsets har låsts från utsidan med bortasäker låsning. Syfte är att en inbrottstjuv, som har tagit sig in genom ett fönster eller en altandörr, inte bara kan öppna ytterdörren och bära ut stöldgods genom den. Så kallade tvåfunktionslås erbjuder både en bortasäker låsning samt en hemmabekväm låsning, där man enkelt kan öppna låset genom ett vred på insidan.

  

Särskilda låskrav för dörrar och fönster

De särskilda kraven beror i hög grad på individuella förhållanden (försäkringsbelopp, geografiskt läge, osv). Om du är osäker på om dina dörrar och fönster möter kraven i din försäkring - ta kontakt med din försäkringsrådgivare. 

Särskilda låskrav för dörrar

 Särskilda låskrav för fönster

 

Larmkrav

Det finns krav på larm kopplat till larmcentral om lösöret är över 1,5 miljoner. Här gäller särskilda villkor i hemförsäkringen, vi rekommenderar att kunden kontaktar en försäkringsrådgivare  för en personlig genomgång.

  

Aktsamhetskrav

Aktsamhetskrav eller säkerhetsföreskrifter beskriver hur du ska bete dig för att en stöld/skada så långt som möjligt ska undvikas eller begränsas. Om du inte följer aktsamhetskraven kan ersättningen minskas eller helt utebli. Aktsamhetskrav kan t.ex. handla om att du ska låsa dörrarna till villan/lägenheten eller se till så att ledningssystemet i fritidshuset inte fryser sönder under vintern.

Generella aktsamhetskrav för låsning av dörrar och fönster

  • Lås alltid ytterdörren - även när du är hemma.
  • Lås eller regla altandörr från insidan - även när du är hemma.
  • När alla ska gå hemifrån: Stäng och regla alla fönster.
  • Glöm inte källarfönster och fönster som lätt nås utifrån med t ex en stege.
  • Nattetid får fönster stå på glänt endast i det rum du sover i.
  • Ha kontroll över alla nycklar
  • Byt lås vid inflyttning.
  • Tillfälligt ute? Kolla vilka regler som gäller din försäkring!

 

 

Mer information om inbrottsskydd

Mer information

Vill du veta mer om inbrottsskydd och försäkringsvillkor? Då kan vi rekommenderar våra övriga guider: