Installation av brandvarnare

Brandvarnare

För att en brandvarnare ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att den installeras korrekt.

Rekommenderade brandvarnare

Upptäck hela vårt sortiment av brandvarnare.

 

Allmänna rekommendationer

  • Brandvarnarna ska alltid placeras enligt leverantörens anvisningar.
  • Det är viktigt att inte installera för få brandvarnare. Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 55 kvm och avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara större än 12 meter.
  • Brandvarnare bör helst placeras på rummets högsta punkt och helst mitt i rummet.
  • Ett fritt utrymme på minst 300 mm / 30 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
  • Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
  • Placera inte rökvarnare nära köksspisen eller i badrum, vind, källare, garage eller hobbyrum då de kan orsaka irriterande falsklarm på grund av fukt, draget eller dammet. För dragiga, dammiga och fuktiga utrymmen så som källare eller förråd så rekomenderas temperaturvarnare som endast reagerar på förhöjd temperatur.
  • En kolmonoxidvarnare ska placeras i andningshöjd.
  • En gasvarnare ska placeras högt (ca 15-30 cm under taket) eftersom naturgas och stadsgas är lättare än luft och stiger upp mot taket vid läckage. Observera dock att en gasvarnare för flaskgas (gasol) och LPG-gas (butan, propan etc) är tyngre än luft och sjunker därför ned mot golvet vid läckage. Gasvarnaren ska därför monteras ca 15-30 cm ovanpå golvet.
  • Glöm inte att testa dina brandvarnare när du monterat dem!
 

Installation av brandvarnare på tak

Vid installation av brandvarnare på tak, placera brandvarnaren så centralt som möjligt och minst 300 mm / 30 cm från väggarna och från eventuella ljuskällor.

Installation av brandvarnare på tak med takbjälkar

Vid installation av brandvarnare på tak med takbjälkar, placera brandvarnaren från bjälken med minst bjälkens dubbla djup. Om till exempel en bjälke är 150 mm djup, ska varnaren placeras minst 300 mm från bjälken. Om bjälkens djup är större än 10% av takets höjd, bör bjölken behandlas som en vägg. Brandvarnare bör då placeras på både sidor om bjälken.

Installation av brandvarnare på tak med takbjälkar

Installation av brandvarnare på lutande tak

Vid installation av brandvarnare på lutande tak, placera brandvarnaren max 600 mm / 60 cm rakt vertikalt från takåsen.

Installation av brandvarnare på lutande tak

Installation av brandvarnare på vägg

Vid installation av brandvarnare på vägg, placera brandvarnaren mellan 150 - 300 mm / 15 - 30 cm under taket samt minst 300 mm / 30 cm från vertikala väggar.

Installation av brandvarnare på vägg

Installation av brandvarnare i ett rum med förbränningsapparat

Vid installation av en brandvarnare i ett rum med förbränningsapparat (till exempel en öppen spis, en kakelugn, en vedeldad bastu), placera brandvarnaren mellan 1 och 3 meter från förbränningsapparaten. I övrigt gäller samma rekommendationer som ovan, dvs brandvarnaren bör placeras minst 300 mm / 30 cm från väggarna och eventuella ljudkällor.

Installation av brandvarnare i ett rum med förbränningsapparat

Installation av kolmonoxidvarnare

Vid installation av kolmonoxidvarnare, placera kolmonoxidvarnaren så nära andningshöjden som möjligt, dvs i säng- eller sitthöjd.

Installation av kolmonoxidvarnare

 

Mer information om brandskydd

Mer information

Vill du veta mer om brandskydd? Då kan vi rekommenderar våra övriga guider: