Vilken färg får en brandsläckare ha?

Brandsläckare ska vara röda på allmänna platser och arbetsplatser.

En handbrandsläckare ska generellt vara röd, vilket även är den färg som tillåts i standarden för utformning av handbrandsläckare (SS-EN 3-7:2004+A1:2007). Detta för att man lätt skall kunna upptäcka den i händelse av brand. I en stressad situation behövs assistans för att underlätta ett snabbt och korrekt ingripande - detta innefattar även varselfärg och tydliga instruktioner. På allmänna platser, arbetsplatser etc där det finns krav på att brandskyddsutrustning skall finnas (enligt 2 kap 2§, Lagen om skydd mot olyckor), kan ingen annan färg än röd komma ifråga för handbrandsläckare. Personer som vistas i nämnda miljöer kan inte förväntas veta exakt var en handbrandsläckare är placerad och den röda färgen tillsammans med skyltning vägleder användaren.

I privata utrymmen som bostäder finns det dock inga krav på färgen på brandsläckarna.

Fick du inte svar på din fråga?