Vad är skillnaderna på "Värdeskåp Robursafe 50 Grade I" och "Brand- och stöldskyddsskåp Robursafe S2-670/60P"?

"Värdeskåp Robursafe 50 Grade I" och "Brand- och stöldskyddsskåp Robursafe S2-670/60P" är två liknande skåp som har ungefär samma storlek, är klassade för inbrott och brand och erbjuder ett bra skydd.

Den stora skillnaden är klassningen, där värdeskåp är konstruerade, testade och certifierade enligt den tuffare standarden SS-EN 1143-1 Grade I, medan brand- och stöldskyddsskåp är klassade enligt EN 14450.

Ett värdeskåp erbjuder med andra ord ett bätre skydd men kommer också med ett högre pris. I slutändan är beslutet väldigt individuellt och personligt, beroende på hur mycket man vill skydda innehållet och hur mycket pengar man kan och vill investera.

Fick du inte svar på din fråga?