Vilka skillnader finns mellan brandvarnare från Deltronix PX-serie och Housegard Origo-serie

Både Housegard Origo och Deltronic PX-serie är högkvalitativa, sammankopplingsbara brandvarnare, som vi rekommenderar till bostäder. Samtidigt finns ett antal skillnader mellan dessa två modeller:

 

Funktionalitet

Deltronic PX-serien är en modellserie som består av optiska brandvarnare, temperaturvarnare samt kombinerade brand- och temperaturvarnare, med eller utan repeater-funktion, som kan kopplas ihop till ett system bestående av obegränsat många brandvarnare i upp till 256 olika zoner. Housegard Origo är en brand- och temperaturvarnare utan repeater-funktion som kan kopplas ihop med upp till 30 enheter.  Repeater-funktionen gör att Deltronic PX-serien lämpar sig i större och komplexa system, till exempel i flerbostadshus, om man vill koppla ihop flera huskroppar eller har dålig räckvidd på grund av tjocka husväggar.

 

Radiofrekvens

Deltronic PX-serien kommunicerar på en särskild radiofrekvens på 868 Mhz, som är reserverad för säkerhetsprodukter, medan Housegard Origo kommunicerar på en "öppen" radiofrekvens på 434 Mhz, som lättare kan störas / påverkas av andra elektroniska produkter.

 

Räckvidd

Deltronic PX-serien uppges att ha en mycket större räckvidd, upp till 500 meter (!) i öppen terräng och normalt över 100 meter. Housegard Origo har en räckvidd på över 100 meter i öppen terräng och normalt över 20 meter, vilket räcker gott i de flesta fall men om man ska koppla ihop olika huskroppar kan Deltronic PX vara ett bättre alternativ. Observera dock att det inte finns några garantier för räckvidder, den beror alltid på de individuella förutsättningar framförallt material och tjocklek på väggar mm. Repeater-funktionen i Deltronic PX-serie gör att räckvidden kan vara betydligt större än i Housegard Origo.

 

Strömförbrukning och livslängd

Deltronic PX-serien är utrustad med mer kraftfulla 9V batterier och en lägre strömförbrukning, vilket innebär att batterierna håller längre.

 

Godkännanden och kvalitet

Båda modellerna är godkända enligt EN-14604 och har CE-godkännande, och vi har extrem få reklamationer för båda modeller. Olika tillverkare använder naturligtvis olika komponenter, och tillverkare som använder dyrare komponenter kan därför ha ett högre pris.

 

Housegard Origo i St George Security Store

Deltronic PX-serien i St George Security Store

Fick du inte svar på din fråga?