Vilka brandsläckare rekommenderas till stall?

Brandrisken i stall är stor eftersom det finns mycket lättantändligt material som tex. hö, halm och foder. Varje år inträffar flera större bränder i stall där både djur och människor skadas eller omkommer. I linje med gällande lag- och försäkringskrav rekommenderar vi därför följande:

  • Det ska finnas flera fungerande brandsläckare och brandslang i varje stall.
  • Brandsläckare / brandslang ska vara placerade vid alla in- och utgångar och avståndet mellan brandsläckarna ska inte vara mer än 10 meter från varandra.
  • Använd helst pulversläckare (minst 6 kg) då dessa klarar av alla typer av bränder (ABC).
  • Glöm inte att kontrollera utrustningen minst två gånger per år så att allt fungerar och är helt.
  • Förvara brandsläckare i ett brandsläckarskåp eller med ett skyddsöverdrag för att skydda från damm, smuts och fukt.
  • Se till att du vet hur du ska agera om det börjar brinna och hur du använder brandredskapen.

Observera att det kan finnas ytterligare krav och rekommendationer gällande stall, allt från elinstallationer, utrymningsvägar och systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Fick du inte svar på din fråga?