Varför är utbytesdatumet ibland kortare än 10 år på varnarna?

Hej!

För att få produkterna godkända för den nordiska marknaden så skall utbytesdatum anbringas på brandvarnaren. Utbytesdatumet styrs av vilken månad och år som produkten är tillverkad.

FireAngel (FA) brandvarnare har ett inbyggt batteri som aktiveras först när basplattan monteras på brandvarnaren, detta möjliggör längre lagring av produkten, vilket är positivt.

De FA produkter som inte monteras samma år som de är tillverkade kommer att ha ett "kortare" utbytesdatum på etiketten eftersom de har blivit lagrade ett tag. Dessa produkter har dock minst 10 års drifttid (under förutsättning att lagring skett under normala förhållanden) från det att basplattan monteras på produkten och batteriet aktiveras.

Fick du inte svar på din fråga?