Varför finns inte ASSA Code Handle 7810 med när man söker på godkända lås för fönster/altan?

ASSA Code Handle 7810 är inte godkänt efter det har inte testats och certifierats enligt normen för låsbara handtag, SS 3620. 

Fick du inte svar på din fråga?