Var placerar man en kolmonoxidvarnare?

Kolmonoxid har en densitet som motsvarar varm luft så kolmonoxidvarnaren kan monteras på olika platser. En felaktig placering kan påverka varnarens funktion så läs nedanstående punkter nedan för att veta vad du ska undvika för att din kolmonoxidvarnare ska fungera på bästa sätt.

I samma rum som den bränsledrivna apparaten

För larm installerade i samma rum som den bränsledrivna apparaten, oavsett om det är vägg- eller takmonterat, gäller följande:

  • Larmet bör installeras 1-3 meter från förbränningskällan (horisontellt).
  • Om rummet är delat i två delar ska larmet sitta på samma sida som förbränningskällan.
  • CO-larm installerade i rum med välvda tak ska placeras högst upp i rummet.

Utöver de ovan nämnda ska följande punkter respekteras om larmet monteras på en vägg:

  • Larmet ska installeras högt upp nära taket.
  • Larmet ska installeras över dörrar och fönster.
  • Larmet ska installeras minst 150 mm från taket.

Om larmet monteras i taket:

  • Larmet ska installeras minst 300 mm från närmsta vägg och hinder, t.ex. lampor.

 

I sovrum eller annat rum som den bränsledrivna apparaten

Kolmonoxidlarm i sovrum eller rum som ligger långt ifrån den bränsledrivna apparaten ska placeras relativt nära de boendes andningszon.

 

I husvagnar och båtar

Husvagnar och båtar kan utgöra en större risk för CO-utsläpp genom luftventiler med skäl av närbelägna fordon, motorer, generatorer eller grillar, detta påverkar dock inte de
grundläggande riktlinjerna för placering av kolmonoxidlarm. Husvagnar och båtar bör utrustas med larm i rum innehållande bränsledrivna apparater, placerade enligt rekommendationerna ovan. Om husvagnen består av ett enskilt boendeutrymme som inkluderar sovplatser kan detta anses motsvara en 1:a och behöver alltså bara utrustas med ett larm.

Alla separata sovutrymmen bör dock även de utrustas med varsitt larm, placerade enligt rekommendationerna ovan. Det kan
ibland vara svårt att hitta ett optimalt läge för CO-larmet, en husvagn kan till exempel ha ont om vertikala ytor. När ett larm ska installeras
i ett sådant utrymme bör dock följande två punkter hållas i åtanke:

  • Montera aldrig larmet direkt ovanför en värmeeller ångkälla; och
  • Montera alltid larmet mellan 1-3 meter från närmsta kant på potentiella källor.

 

Observera. Installera inte din kolmonoxidvarnare:

1. På ett avstånd av 1,5 meter eller mindre från en spis.

2. På platser där temperaturen kan sjunka under 5° C eller stiga över 38° C.

3. I fuktiga områden, t.ex. i närheten av badrum eller dusch.

4. I ett område med utsläpp som innehåller mycket damm, smuts eller fett, som smutsar ner eller blockerar sensorn.

5. Bakom gardiner eller möbler.

6. Luftvägar från eldstäder, luftkonditioneringventilation eller fläktar.

7. Utanför byggnaden.

8. Över en diskho eller spis.

Fick du inte svar på din fråga?