Var är det bästa stället på fönstret att montera låset på? Jag tänkte på mitten, m.a.o. inte i nederkant eller i överkant.

De allra flesta fönsterlås är konstruerade för att monteras på fönsterkarmens underkant ca 10 cm från den öppningsbara sidan av karmen. 

Utifrån ett motståndsperspektiv skulle mitten eventuellt kunna vara lite bättre men samtidigt är placeringen mer opraktisk och rekommenderas därför inte. 

Fick du inte svar på din fråga?