Är SmartDNA-vätskan hälsofarlig? Och vad ska man göra när man har fått SmartDNA-vätskan på sig?

SmartDNA är inte klassificerad som hälsofarlig men beakta följande:

  • I höga koncentrationer kan ångor verkar förslöande och ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. 
  • Om du har fått SmartDNA på händer, skölj med vatten och tvätta med tvål.
  • Om du har fått SmartDNA i munnen, skölj munnen med vatten. 
  • SmartDNA ska förvaras oåtkomligt för barn.

Kolla det bifogade säkerhetsdatabladet för mer information: Säkerhetsdatablad till SmartDNA

Kommentar från miljöinspektör: - De lösningsmedel som finns i märkprodukterna och bidrar till klassningen är flyktiga och kommer inte finnas kvar i skadliga koncentrationer när produkten torkat. Det innebär att det inte kan frigöras några skadliga ämnen vid topsning eller skrapning av den intorkade produkten.

Fick du inte svar på din fråga?