Vad innebär Wi-Safe2?

Wi-Safe2 är eget protokoll för trådlös radiokommunikation mellan samtliga anslutna FireAngel produkter.

Säkert

Wi-Safe2 kommunicerar på frekvensen 868 MHz och skapar ett skyddat nätverk med 16 miljoner unika koder. All radiokommunikation med Wi-Safe2 är krypterat och påverkas inte av annan utrustning så som trådlösa dörrklockor, telefoner med mera. Wi-Safe2 kommunicerar endast med kompatibla FireAngel produkter.

Flexibelt

Wi-Safe2 är ett flexibelt system som anpassas efter kundens behov och som kombinerar rök-, CO- och temperaturdetektorer samt tilläggsutrustning som fjärrkontroll, siren samt ljus- och vibrationsvarning. Maximalt 50 trådlösa enheter varav 30 trådbundna kan kopplas i samma serie.

Enkelt

Wi-Safe2 är mycket enkelt att sätta upp med två-stegsprogrammering för snabb installation. Wi-Safe2 produkterna använder meshat nätverk vilket innebär att alla enheter kan kommunicera med varandra. Varje enhet fungerar alltså som en router/signalförlängare och skickar larmsignalen vidare till övriga enheter.

Larmar en larmar alla.

När rök, värme eller kolmonoxid detekteras skickar den larmade enheten en signal till alla sammankopplade enheter och alla enheter larmar. Varje modell har en egen larmsignal beroende på om det är en rök-, värme-, eller kolmonoxid som detekteras. 

Fick du inte svar på din fråga?