Vad innebär låsningsalternativen "Olika låsning", "Lika låsning" och "Befintlig låsning"?

Nedan kommer lite information om de olika låsningsalternativen. Om du ska köpa ett enskilt hänglås kan du välja olika låsning, det är bara när man ska köpa två eller flera hänglås som man kan välja lika och befintlig låsning istället.

Återkom gärna om du har eventuella följdfrågor, eller beskriv gärna hu du önskar använda hänglåset.

Info  

Detta hänglås från ABLOY kan fås med följande låsningsalternativ:

  • Olika låsning: Om du vill beställa ett enskild hänglås, eller flera hänglås där varje hänglås ska ha en egen uppsättning nycklar, behöver du inte göra ett aktiv val under "Låsningsalternaitv" ovan,  hänglåset levereras som standard alltid med olika låsning.
  • Lika låsning: Om du önskar beställa flera hänglås där samtliga beställda hänglås ska kunna öppnas med samma nyckel, bör du välja alternativet "Lika låsning" under "Låsningsalternativ" ovan.
  • Befintlig låsning: Om du redan har ett eller fler hänglås från ABLOY och vill köpa till flera hänglås som kan öppnas med samma nyckel, bör du välja alternativet "Befintlig låsning" under "Låsningsalternativ" ovan, och ange ditt ABLOY-nyckelnummer.

Vänligen observera att vid beställning av hänglås med lika låsning och befintlig låsning tillverkas hänglåsen utifrån din beställning. Leveranstiden är ca 2-3 veckor och i enlighet med våra köpvillkor är det inte möjligt att ångra köpet.

Kommentarer eller önskemål kring din beställning kan du lämna i kassan.