Vad händer om batterierna i kodlåset tar slut?

Kodlåset är batteridrivet och när batterierna börjar ta slut indikerar kodlåset så att man kan byta dem tid. Om batterierna hinner att ta slut innan bytet är gjort så gör det inget eftersom man byter batterierna från utsidan. Har man bytt batterierna fungerar kodlåset som vanligt igen (koden finns kvar).

Fick du inte svar på din fråga?