Vad betyder det om ett lås är "godkänt"?

En produkt anses i regel att vara godkänd om den har testats och certifierats av ett testinstitut i enlighet med gällande standarder och normer, till exempel enligt SS 3522 för dörrlås eller SS 3620 för fönsterlås. Observera att många standarder och normer är indelade i olika klasser och att ett godkännande då endast gäller en specifik klass.

Att en produkt har testats och certifierats innebär dock inte per automatik att produkten är godkänd av försäkringsbolagen. Samtidigt kan produkter som inte har testats och certifierats vara godkända av försäkringsbolagen. Vi rekommenderar därför att man läser vidare vår guide om försäkringsbolagens krav och att man kontrollera villkoren med sitt försäkringsbolag.

Oavsett försäkringsbolagens krav rekommenderar vi i första hand godkända låsprodukter, eftersom man som kund kan vara säker på att låset uppfyller de av försäkringsbolagen fastställda minimikrav gällande inbrottsskydd. Med icke-godkända produkter har man inte denna säkerhet. Detta innebär naturligtvis inte per automatik att icke-godkända produkter alltid är sämre.

En komplett förteckning över samtliga av Stöldskyddsföreningens (SSF) godkända lås och övriga säkerhetsprodukter hittar du på SSFs hemsida via följande länk: Godkända säkerhetsprodukter (öppnas i ett nytt fönster)

Fick du inte svar på din fråga?