Vad är skillnaden mellan garanti och reklamation?

Garanti och reklamation förväxlas ofta och det kanske inte är så konstigt med tanke på att båda kan vara aktuella om en produkt går sönder. Men det finns viktiga skillnaden mellan garanti och reklamation.

Garanti

Garanti är något som säljaren eller tillverkaren av en produkt lämnar frivilligt. Längden på garantitiden kan därför variera från produkt till produkt, ofta är det ett år men det kan även vara två, tre, fem eller även tio år. Garantin kan omfatta olika delar och egenskaper men köparen ska alltid upplysas om dem skriftligen.

Om en produkt inte lever upp det som angivits i garanti har du som köpare rätt att kräva ett av följande alternativ:

 • att varan repareras
 • att du får en annan vara i stället
 • att du får avdrag på priset
 • att köpet går tillbaka

Säljaren har dock rätt att reparera felet om kostnaden för att ersätta produkten blir oskälig.

Läs om garanti hos Konsumentverket.

 

Reklamation

Reklamationsrätten, alltså din rätt som köpare att klaga på en vara du köpt, regleras inte av säljare eller tillverkare utan av konsumentköplagen och är därmed bindande. Du har rätt att reklamera en vara i tre år efter att du mottagit varan, men det är vikigt att du gör det så snart du hittar ett fel.

Säljaren ansvarar bara för felet om det är ursprungligt, det vill säga att felet funnits i varan redan när du tog emot den. Ett ursprungligt fel behöver dock inte visa sig direkt. Det kan handla om ett ursprungligt fel även om felet visar sig efter viss tid. 

Under de första sex månaderna är det säljaren som måste bevisa att felet inte fanns ursprungligen. Kan de inte göra det så anses varan som felaktig. Har det gått längre än sex månader så ligger bevisbördan hos köparen, dvs du måste kunna bevisa att felet fanns från början.

Om varan är felaktig så kan du enligt konsumentköplagen kräva ett av följande alternativ:

 • kräva att felet rättas till
 • kräva omleverans av en ny, felfri vara
 • få prisavdrag
 • få ersättning för reparation
 • häva köpet och få pengar tillbaka
 • hålla inne betalning
 • få skadestånd

Reklamationsrätten kan inte avtalas bort i garantin eller någon annanstans.

Läs mer om reklamation hos Konsumentverket.

Fick du inte svar på din fråga?