Vad är måtten på karmbeslaget på säkerhetsspärren som är för inåtgående fönster?

Fästdelen på karmbeslaget är 37x30mm och totalmåttet på karmbeslaget är 73x30mm.

Fick du inte svar på din fråga?