Vad är det för skillnad mellan pulver- och skumsläckare?

Pulver är det släckmedel som har bäst släckkapacitet per kilo släckmedel, och anses vara lätt att använda även för den ovane. Detta är skälet till varför pulver i många fall är förstahandsvalet som handbrandsläckare. Den stora nackdelen med pulver är att det smutsar ner.

Skum är effektivt mot brand i vätskor (till exempel olja, bensin och alkohol) och i fasta organiska material (trä, textil, papper).

Utförlig information om de olika brandsläckaretyperna finns i vår guide om brandsläckare.

Fick du inte svar på din fråga?