Ungefär hur många pärmar får plats i Brand- och Stöldksyddsskåp Robursafe S2-1950/60P?

Man får plats med minst 50 pärmar i detta skåp.

Fick du inte svar på din fråga?