Skulle Smart Lock BG 2000 passa till min låskista ASSA 2002?

Hej,

Smart Lock BG 2000 fungerar med i stort sett alla i Skandinavien förekommande låshus av s.k. Modullås och Connectlås inklusive smalprofil. Tänk på att det endast är tryckesfall som kan manövreras med BG 2000, inte regeln. Montera därför aldrig BG 2000 tillsammans med låshus där nyckel är ett krav för att kunna öppna dörren (t.ex. ASSA 222).

Med vänlig hälsning,

/Marc

Fick du inte svar på din fråga?