Reklamation

Vid reklamationer eller fel leverans ombeds kunden att inom skälig tid kontakta oss och beskriva felet. Vi kommer därefter skicka en returfraktsedel för att ge kunden möjligheten att skicka tillbaka de reklamerade eller felaktiga varorna på vår bekostnad.

Under förutsättning att ett produktfel konstateras, skickar vi en ny produkt. Reklamationsrätten gäller i 3 år. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Fick du inte svar på din fråga?