Om vattensäkerhet

Hej, jag vill installera ett vattenlarm i min villa. Det finns varianter som sätts på invattnet. Det står att vattenlarm kan kombineras med villalarm. Vad kan ni som försäkringsbolag rekommendera?
Jag undrar om det är tekniskt bra och ekonomiskt vettigt att skaffa dels en vattenfelsbrytare Waterfuse Plugin och dels en vattendetektor ABUS Z-Wave att installera i ett ombyggt kök för att höja säkerheten mot vattenskador?

Ja, det kan det absolut vara en bra idé att installera både en vattenfelsbrytare ​och en vattendetektor.

Vi har cirkulerande varmvatten där en del av ledningen har lagts i ett utrymme som kanske kan frysa med mycket låga utetemperatur. Hur kan jag upptäcka om röret har frysts och möjligen bristat?

Om din fråga syftar på en eventuell redan existerande skada så finns det inte mycket att göra förutom att undersöka vattenledningen i det utsatta utrymmet. Om din fråga syftar på vad man kan göra i förebyggande syfte, rekommenderar vi en vattenfelsbryare.

Jag har avhärdningsfilter som backspolar varje natt blir det ett problem att installera vattenfelsbrytare WaterFuse® Villa till huvudvattenledningen?

WaterFuse vattenfelsbrytaren måste sitter efter alla typer av filter och reningsanläggningar för att fungera korrekt. Orsaken är att filter och reningsanläggningar ofta har inbyggda självspolningar som sker under dygnet/veckan och då måste vara anslutna till vatten.

Finns bredd 40 cm i kyl o frysunderlägg

Nej, tyvärr finns i dagsläge inte bredden 40 cm.

Fick du inte svar på din fråga?