Om man seriekopplar nätansluten brandvarnare Housegard och en av dessa larmar, larmar dom övriga då också?

Hej Lars,

Ja, om en brandvarnare larmar, då larmar alla.

Med vänlig hälsning,

/Marc

Fick du inte svar på din fråga?