Om man har lite problem med en öppen spis som ryker in lite i början av eldningen, är det då möjligt att tillfälligt stänga av den varnare som är närmast så att den inte sätter igång ett larm över ett sammankopplat system? Jag förstår naturligtvis att det inte är att rekommendera då det blir lätt hänt att man glömmer slå på varnaren igen men det är heller inte bra om många "falsklarm" sätts igång...

Ja, FireAngel har en så kallad pausfunktion, vilket innebär att om man aktivera pausfunktionen så initieras inget larm under 10 minuter.     

Fick du inte svar på din fråga?