Om kassaskåp

Vad är skillnaden på kodlåsen simplex och pro
Hej, Skillnaden mellan kodlås Pro och Simplex är att Simplex har 1 användarkod och 1 masterkod medan Pro har upp till 9 användarkoder och 1 masterkod. Mvh Terese
Jag vill lära mig mer om kassaskåp.
Kassaskåp skyddar innehållet från stöld och brand. Man skiljer mellan klassade och oklassade skåp. Men vilket skåp ska man välja? I vår guide om kassaskåp kan du läsa om all relevant information.
Fastbultning av skåp
Alla skåp kan inte bultas fast. Brandklassade skåp är enbart förberedda för fastbultning i golv. Skåp som inte är brandklassade, till exempel värdeförvaringsskåp, säkerhetsskåp, vapenskåp och nyckelskåp, kan bultas fast i både golv och/eller i ryggen...
Vad händer om batterierna i kodlåset tar slut?
Kodlåset är batteridrivet och när batterierna börjar ta slut indikerar kodlåset så att man kan byta dem tid. Om batterierna hinner att ta slut innan bytet är gjort så gör det inget eftersom man byter batterierna från utsidan. Har man bytt batterierna...
Vad betyder det att en produkt är godkänd?
En produkt anses i regel att vara godkänd om den har testats och certifierats av ett testinstitut i enlighet med gällande standarder och normer (till exempel SS eller EN). Observera att många standarder och normer är indelade i olika klasser och att ...
Det är fuktigt i mitt kassaskåp, vad ska jag göra?
Det är inte ovanligt att det blir fuktigt i ett kassaskåp, framförallt i datamediaskåp. Anledningen är att datamediaskåp har en mycket tät isolering för att kunna skydda innehållet i skåpet mot både extrem värme och släckvatten. Isoleringen innebär dock att fukt, som en gång har kommit in i skåpet (tex genom fuktig luft), inte kan dunsta bort utan stannar kvar i skåpet och därmed kan leda till mögelbildning.
Hur fungerar upphämtning av kassaskåp från Robursafes fabrik / lager?
Vi erbjuder våra kunder att hämta upp sina beställda och betalda kassaskåp kostnadsfritt från Robur Safes fabrik / lager i Slöinge i Halland.
Finns någon beskrivning om hur kassaskåp ska bultas fast och vilket material underlaget ska vara av?
Underlaget ska vara så hårt som möjligt, helst betong. Sedan är det bara ett borra ett hål i golvet/väggen, stoppa in en passande plugg och skruva in medföljande skruv. Observera dock att inte alla kassaskåp är förberedda för fastbultning, information...
Hello - would it be possible to put bolts through the back of this datamedia safe? I want to bolt it to a concrete wall.
No, it is not possible to put bolts through any datamedia safe because it would destroy the fire and water protection of the safe.
Hej jag söker offert om kod nyckelskåp för att kunna ha personliga koder så att man kan se vem som tog ut nycklar när. Alternativt ett skåp som med kod gör vissa nycklar tillgängliga
Det finns ett nyckelskåp som uppfyller era krav och det nyckelskåpet heter ASSA Traka 21. Skåpet har plats för upp till 21 nycklar och man kan både styra vilka nycklar som ska vara tillgängliga och se vem som har hämtat och lämnat nycklar.
Gäller hemförsäkringen om en inbrottstjuv bryter upp nyckelgömman och med nyckeln tar sig in i bostaden?
Det finns inga försäkringskrav eller normer som reglerar användningen av nyckelgömmor. Men det innebär naturligtvis inte att man inte får använda nyckelgömmor, tvärtom ska man hellre gömma nyckeln i en låst nyckelgömma än att gömma nyckeln lös. Nyckelgömman ska dock gömmas ordentligt. Ett larmat utrymme borde också fungera bra.
Var hämtar man upp vapenskåpet från fabrik?
Robursafes fabrik ligger i Slöinge, Hallands län.
Vad är skillnaderna på "Värdeskåp Robursafe 50 Grade I" och "Brand- och stöldskyddsskåp Robursafe S2-670/60P"?
Den stora skillnaden är klassningen, där värdeskåp är konstruerade, testade och certifierade enligt den tuffare standarden SS-EN 1143-1 Grade I, medan brand- och stöldskyddsskåp är klassade enligt EN 14450.
Jag önskar att beställa värdeskåp, hur lång leveranstid? Jag bor på våning 5 i innerstaden (Stockholm city) vad ska jag välja om jag vill ha inbärning? https://www.if-sakerhet.se/vardeskap-robursafe-40-grade-i.html
Leveransen av ett skåp till Stockholm tar ca 5-7 arbetsdagar. Du ska välja "Leverans med rak inbärning" om det är just en rak inbärning (max 2 trappsteg och max 2 trösklar från lastbilen till platsen där skåpet ska stå). Om det är fler trappsteg och/...
Ni har två nyckelgömmor och frågan är vilka material de är utförda i. Vilket är det snabbaste sättet ätt köpa? Wilhelm
Hej Wilhelm, Nyckelgömman ABUS 787: Stabilt metallhus, Lucka av tryckgjuten zink Nyckelgömmorna Masterlock: Zink Det snabbaste sättet är att beställa direkt här i webbutiken. Mvh /Magnus
Vilket skåp har skydd för både stöld och brand, för både papper och datamedia?
Hej Mats, Det är endast datamediaskåp som skyddar datamedia. Alternativt kan man välja ett större kassaskåp och förvara en datamediabox inuti skåpet. Här hittar du samtliga datamediaskåp. Mvh /Magnus
Jag behöver ett datamediaskåp som är brandskyddat. I er presentation av datamediaskåp står: "Datamediaskåp är testade och certifierade vid UL, Underwriter’s Laboratories i 120P (120 min.) för digitalt media. För säker förvaring av all sorts digital media så som hårddiskar, USB-minnen och CD/DVD-skivor mm". Nu har jag beställt ett MBG 205 i vars presentation står: "Datamediaskåpet skyddar digitalmedia såsom hårddiskar, minnesstickor, CD, DVD etc. från brand i två timmar." I den manual till skåpen som ni har för nedladdning står på sid 35: "Inga dataskivor, audio-visuella medier eller fotonegativ. Denna produkt är inte avsedd att skydda olika typer av disketter, patroner och band, ljud- och videokassetter eller fotonegativ. " Vad gäller? Skall skåpet inte skyda dataskivor trots klassningen ETL 120 DIS?
Först och framförallt är det viktigt att poängtera att all datamedia faktiskt skyddas i ett datamediaskåp, till skillnad från alla andra skåptyper. Däremot finns inget garanterat (certifierat) skydd för äldre typer av datamedia som kassett- och videoband, negativ och disketter, utan endast för alla nyare typer av datamedia som hårddiskar, minneskort och -stickor, CD och DVD.
Hur borrar man upp ett kassaskåpslås?
Svaret på din fråga om hur man borrar upp ett kassaskåp beror helt på vad det är för modell. Tänkte du borra upp kassaskåpet själv eller önskar du anlita en fackman att göra det åt dig? Om du har möjlighet att skicka en bild på kassaskåpet till oss och framförallt en bild på själva låset kommer vi förhoppningsvis att kunna ge dig lite mer vägledning.
Vad är skillnaden mellan kodlåsen Combilock Simplex 200 och PS-300?
Kodlåsen Combilock Simplex 200 och PS-300 är väldigt lika, båda är s.k B-lås enligt EN 1300, har en masterkod och en användarkod, tidsfördröjning och fleranvändaröppning. Det enda som faktiskt skiljer kodlåsen åt är att Combilock Simplex är certifierat enligt SS 3880 också.
Vad betyder rak inbärning? Vi skulle vilja ha ett skåp i källaren; kostar det extra att skåpet bärs en trappa ner till källarplan och placeras i ett rum där?
Rak inbärning betyder att det får vara max 2 trappsteg och max 2 trösklar från platsen där lastbilen kan parkera till platsen där skåpet ska stå. Om det är fler än 2 tappsteg och/eller fler än 2 trösklar, behöver vi en detaljerad beskrivning på transportvägen med exakt antal trösklar och trappsteg, uppgifter om smala passage eller andra hinder för att kunna ta fram en offert.
Sida
Fick du inte svar på din fråga?