Jag har fått en Hövding i present och har en hemförsäkring hos er, gäller en ny hjälm vid olycka eller om den blåser upp vid ej olycka?

Hej,

Vid trafikolycka eller stöld av Hövding gäller grundförsäkringen, dvs det skydd i Ifs boendeförsäkringar som inte kräver att man har Extra eller Stor-tillägg.

Vid en olyckshändelse ersätter If hjälmen via Otursskyddet i Ifs boendeförsäkringar (Hem/Villa Extra och Stor Hem/Villa).

Det är dock ganska vanligt att Hövding hjälmarna löser ut utan att det finns någon händelse. I de fallen lämnar If inte någon ersättning.

Dessa villkoren gäller per 26 september 2020.

Med vänlig hälsning,

/If

 

 

Fick du inte svar på din fråga?