Medföljer hållaren till brandsläckaren?

Ja, hållare till brandsläckare ingår alltid.

Fick du inte svar på din fråga?