Kan WiFi-modulen av det digitala låset BG 2000 integreras i Google Home Assistant?

Nej, i dagsläge (oktober 2021) är detta inte möjligt. Tillverkaren håller dock på att undersöka möjligheten.

Fick du inte svar på din fråga?