Kan man ta bort DNA märkningen?

Nej, DNA märkningen kan inte tas bort, åtminstone inte på ett enkelt sätt. Och just detta är ju också meningen, annars skulle ju tjuven kunna ta bort DNA märkningen också. Däremot kan märk DNA nötas bort över längre tidsperioder och på ställen som är utsätta för slitage. Därför rekommenderar vi att märka föremålen på skyddade ställen, som inte är utsatta för slitage. Med hjälp av en stark UV lampa kan man alltid kontrollera om DNA märkningen finns kvar.

Fick du inte svar på din fråga?