Kan man använda YOYOPower utomhus?

YOYOPower fungerar i flesta fall utan problem utomhus. Det är väta den inte skall utsättas för.
YOYOPower GSM har en inbyggd termometer och den kan inte mäta omgivande temperatur när den är lägre en -10C.  Funktionerna termostat och temperaturvakt fungerar inte som följd då den omgivande temperaturen är under -10C. 
I övrigt fungerar YOYOPower även i lägre temperatur än -10C. Man kan alltså slå av och på strömmen manuellt från appen eller med schemastyrning / tidsfördröjning. Strömavbrottslarm fungerar också.
Vid hög fukthalt följt av snabb och kraftig nedkylning kan brytaren frysa fast. YOYOPower skulle i sånt fall fastna i PÅ- eller möjligen AV-läge tills temperaturen stiger igen. Detta är dock en extrem situation.
Fick du inte svar på din fråga?