Kan jag installera Yale Doorman L3 lås på min lägenhetsdörr? Finns det utbildade mekaniker som kan sätta in låset?

Hej Birgit,

Ja, det är principiellt inget problem att installera Yale Doorman på en lägenhetsdörr.

Många lägenhetsdörrar har vanliga lås och då kan man oftast byta låset till ett Yale Doorman rakt av, vilket är ganska enkelt.

Men om lägenhetsdörren har en spanjolett, behöver man dels byta ut den befintliga spanjoletten till en Yale H9 spanjolett samt en variant på Yale Doorman som heter Yale Doorman MPL (Multi Points Lock). Byte av spanjoletten är svår och komplicerad och vi rekommenderar att man anlitar en utbildad säkerhetstekniker för installationen. Vi har tyvärr inga egna installatörer tyvärr.

Med vänlig hälsning,

/Marc

Fick du inte svar på din fråga?