Hej! Jag undrar två saker: 1. Kan en som administratör för låset välja om den temporära tidsbestämda nyckel som delas ska vara en digital (bluetooth) nyckel eller en ”fysisk” kod som slås in på nyckelskåpets panel för att kunna användas till att öppna, eller är det bara digitala nycklar som kan temporärt delas? 3. Hur fungerar det tekniskt att få information att en användare har öppnat samt stängt nyckelskåpet genom utdelad tidsinställd nyckel? (Kommuniceras detta ”bakvägen” genom att när användaren öppnar nyckelskåpet via bluetooth så skickas info om detta från enheten till api:et som skickar info till administratören att användaren med nyckel ”…” har öppnat / stängt nyckelskåpet?)

Denna nyckelgömma med Bluetooth fungerar på följande sätt:

  • Administratören parar ihop sin mobiltelefon genom appen med nyckelgömman via Bluetooth. 
  • Administratören kan sedan använda appen i sin egen mobiltelefon för att öppna nyckelgömman.
  • Administratören kan även dela ut "digitala nycklar" till andra användare, som också måste installera appen för att kunna kommunicera med nyckelgömman. Administratören kan begränsa tillgång för användare på olika sätt (ett visst antal gånger eller endast en viss tidsintervall).
  • Om/när en användare har öppnat nyckelgömman, skickas informationen till Administratören genom användarens mobiltelefon.
Fick du inte svar på din fråga?