Kan barngrinden KiddyGuard Avant användas utomhus?

Principiellt är det möjligt men vi vi skulle inte rekommendera att utsätta barngrinden för regen eller fukt eftersom den kan påverka produktens funktionalitet och livslängd.

Fick du inte svar på din fråga?