Jag kommer att byta bil i veckan. Hur gör jag med DNA-märkningen i den gamla bilen?

DNA-märkningen är länkad till bilens registreringsnummer, om det är gjort av en privatperson, så vid ett ägarbyte gör det inte någon skillnad. Dock så ska man uppge på kvittot vid försäljningen att den är DNA-märkt. 

Fick du inte svar på din fråga?